Kurs: Prawo IT: redagowanie i obsługa umów SaaS

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Prawo IT: redagowanie i obsługa umów SaaS”. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez specjalistę prawa nowych technologii – radcę prawnego Karola Kozieła. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności w tym bardzo innowacyjnym obszarze praw.

Kiedy odbędzie się kurs?
Środa – 29.09.2021 w godz. 18:30-21:30.

O czym będzie mowa?
Z uwagi na ciągły rozwój technologii oraz upraszczanie korzystania z technicznych rozwiązań coraz większym zainteresowaniem cieszy się udostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) tj. zapewnienie usługobiorcy możliwości dostępu do aplikacji zainstalowanych na serwerach usługodawcy.

Ogólne wprowadzenie do specyfiki umów SaaS.
SaaS – świadczenie usług czy rodzaj licencji?
Umowy SaaS (zasady przygotowania umowy, najczęstsze problemy i błędy, przedmiot umowy, słowniczek).
Zasady rozpoczęcia współpracy oraz przygotowanie do rozpoczęcia współpracy z Usługodawcą.
Zasady konstruowania klauzul dotyczących: legalnego użytkownika oraz zasad dostępu i ciągłości świadczonych usług.
Definiowanie i negocjowanie wynagrodzenia.
Ochrona danych osobowych a SaaS.
Kary umowne – jak najlepiej zabezpieczyć terminowość wykonania usługi/współdziałanie drugiej strony.
Zasady zakończenia współpracy z Usługodawcą.
W ramach szkolenia zostaną przytoczone praktyczne przykłady, które pomogą m.in. odpowiedzieć na pytania: Jaki jest charakter usług świadczonych w modelu SaaS i jak kształtuje się odpowiedzialność? Jak zabezpieczyć ciągłość działania usługi? Czy przetwarzanie danych osobowych w modelu SaaS jest zgodne z zasadami ochrony danych osobowych?

Szkolenie może być przydatne zarówno dla prawników zainteresowanych tematyką prawa nowych technologii, jak również dla wykonawców/ zamawiających usługi IT w celu zapoznania ich z prawnymi możliwościami zabezpieczenia ich interesów.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 149 zł. Rejestrując się z kodem WN10 otrzymasz 10% zniżki!

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.