Kurs: Prawo IT: Prawne aspekty umów elektronicznych

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy na certyfikowany kurs on-line pt. Prawo IT: Prawne aspekty umów elektronicznych. Odbędzie się on w czwartek 24 czerwca 2021 r. będzie prowadzony przez specjalistę z zakresu prawa nowych technologii, radcę prawnego Karola Kozieła.

Kiedy odbędzie się kurs?
Czwartek – 24.06.2021 w godz. 19:00-21:30

O czym będzie mowa?
W związku z obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym gwałtownym zmianom uległ nie tylko tryb pracy wielu z nas, ale również dla rozwoju większości biznesów kluczowe okazało się zadbanie o obecność w Internecie. Niniejsze szkolenie pokaże na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów drogą elektroniczną oraz projektowaniu procesów związanych z zawieraniem takich umów.

1. Umowy elektroniczne – próba definicji.
2. Forma dokumentowa a forma elektroniczna kwalifikowana w myśl przepisów kodeksu cywilnego – kluczowe zagadnienia.
3. Oświadczenia woli składane drogą elektroniczną – określenie chwili złożenia oświadczenia, wady oświadczeń woli.
4. Przyjęcie oferty i odstąpienie od umowy.
5. Podpis elektroniczny – pojęcie, rodzaje, funkcje, pojęcie certyfikatu, system uwierzytelniania,
6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – podstawowe wymogi dotyczące zawierania umów.
7. Ochrona praw konsumenta w kontekście umów zawieranych na odległość – na co zwrócić uwagę.
7. Najpopularniejsze sposoby zawierania umów elektronicznych.

Szkolenie adresowane jest zarówno dla prawników zainteresowanych tematyką prawa nowych technologii jak również dla przedsiębiorców chcących poznać zasady zawierania umów elektronicznych, co może mieć istotne znaczenie dla ułatwienia obrotu gospodarczego z uwagi na coraz częstszy brak możliwości podpisania umów w formie pisemnej w obecności obu stron.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 149 zł (od czego przysługuje 10% rabat na hasło WN10).

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz. Podaj też powyższy kod rabatowy, a uzyskasz niższą cenę kursu.