Kurs: Prawo IT: Prawne aspekty smart contracts

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. „Prawo IT: Prawne aspekty smart contracts”. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez specjalistę prawa nowych technologii – radcę prawnego Karola Kozieła. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności w tym bardzo innowacyjnym obszarze praw.

Kiedy odbędzie się kurs?
Piątek – 22.10.2021 w godz. 18-21.

O czym będzie mowa?
Smart kontrakty stanowią kolejne wyzwanie dla prawników związane z rozwojem nowych technologii. Z jednej strony umowy świadczone w ten sposób zapewniają szybką i skuteczną realizację zobowiązań stron, z drugiej niewłaściwie określony sposób jej egzekucji – może wiązać się z dużym ryzykiem z uwagi na ograniczone zasady modyfikacji raz zawartej umowy.

1. Ogólne wprowadzenie do specyfiki smart kontraktów.
2. Techniczne aspekty umowy w związku z zastosowaniem technologii blockchain.
3. Zasady rozpoczęcia współpracy w ramach smart kontraktów – na co zwrócić uwagę?
4. Zasady konstruowania klauzul umownych w smart kontraktach.
5. Przykłady zastosowania: aukcja, wybory, umowa escrow, umowa sprzedaży.
6. Jak najlepiej zabezpieczyć wykonanie usługi/współdziałanie drugiej strony w związku z realizacją smart kontraktu.
7. Wady i zalety smart kontraktów – w kontekście rozwoju tego rodzaju rozwiązań.

W ramach szkolenia zostaną przytoczone praktyczne przykłady, które pomogą m.in. odpowiedzieć na pytania: Jaki jest charakter usług świadczonych w smart kontraktach i jak kształtuje się odpowiedzialność stron? Jak zabezpieczyć ciągłość działania usługi? Dlaczego smart kontrakty mogą w niedługiej przyszłości wyprzeć tradycyjne umowy w wielu dziedzinach życia? W jaki sposób określić zależności pomiędzy świadczeniami przekazywanymi w ramach smart kontraktów by zabezpieczyć swoje interesy?

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 149 zł – Kursanci rejestrujący się z kodem WN10 otrzymają 10% rabatu od tej ceny!

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.