Kurs: Praktyczne formułowanie zarzutów w skardze do WSA i skardze kasacyjnej do NSA

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy na kurs Praktyczne formułowanie zarzutów w skardze do WSA i skardze kasacyjnej do NSA. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez Dr Katarzynę Myślińską (starszą asystentkę sędziego WSA w Krakowie oraz wykładowczynię Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności, które w zakresie pisania skargi do WSA wśród prawników są umiejętnością rzadką i pożądaną.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Czwartek– 7.10.2021 w godz. 18:30-21:30.

O czym będzie mowa?

Niniejszy kurs będzie przydatny w równym stopniu dla praktyków stosujących w swojej pracy zawodowej P.p.s.a., jak również aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego. Kursantom zostaną przekazane praktyczne wskazówki poparte licznym orzecznictwem sądów administracyjnych.

1/ zasada dwuinstancyjności sądownictwa administracyjnego;

2/ cele i funkcje skargi do WSA

3/ przesłanki dopuszczalności skargi;

4/ pośredni tryb wnoszenia skargi;

5/ legitymacja procesowa przed WSA;

6/ opłaty sądowe od skarg;

7/ ogólne wymogi skargi i szczególne wymogi skargi;

8/ podstawy formalne skargi;

9/ przedmiot skarg kasacyjnych;

10/ legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej;

11/ przymus adwokacko – radcowski;

12/ podstawy kasacyjne, wymogi formalne

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 149 zł – Kursanci rejestrujący się z kodem WN10 otrzymają 10% zniżki od tej ceny.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.