Kurs: Postępowanie w sprawie naruszeń praw pacjenta – kompendium praktyczne

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt. Postępowanie w sprawie naruszeń praw pacjenta – kompendium praktyczne. To wydarzenie wskaże kursantom metodykę skutecznego przechodzenia procedury w sprawie naruszeń praw pacjenta – zarówno ze strony poszkodowanego pacjenta, jak i podmiotu medycznego.

Kiedy odbędzie się kurs?
Piątek – 17.12.2021 w godz. 18:30-21:00.

O czym będzie mowa?
Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych podczas to, których omówione zostaną w szczegółowy sposób istotne z perspektywy osób wykonujących zawód medycznych, pacjentów jak również prawników kwestie dotyczące:

– praw pacjenta, zwłaszcza zasad udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom małoletnim, ubezwłasnowolnionym oraz z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie zostali ubezwłasnowolnieni;
– odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarza w kontekście naruszenia praw pacjenta;
– praktycznego omówienia procedury dochodzenia roszczeń i odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w kursie to 149 zł – przygotowaliśmy miejsca objęte 10% rabatem od tej ceny! Wystarczy podać przy rejestracji kod WN10.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Zgłoś się poprzez wiadomość email na adres kontakt@think-make.pl

Osoba prowadząca:
Dr Agnieszka Wojcieszak – doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie prawo. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie uczestniczka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz The European Association of Health Law. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i we Wrocławiu. Współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.