Kurs: Nowa ustawa deweloperska 2021

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy na kurs online pt. „Kurs: Nowa ustawa deweloperska 2021”. Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności związane z wejściem w życie nowego prawa deweloperskiego.

Kiedy odbędzie się kurs?
Wtorek – 22.06.2021 w godz. 18:30-21:30.

O czym będzie mowa?
– środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;
– zasady wypłaty środków finansowych z MRP;
– obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
– zasady i tryb zawierania oraz treść umowy rezerwacyjnej;
– zasady i tryb zawierania oraz treść umowy deweloperskiej i innych umów zawieranych przez dewelopera z nabywcą, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
– prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej oraz innych umów zawieranych z nabywcą, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
– zasady i tryb dokonywania odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz zasady odpowiedzialności stron umowy w tym zakresie;
– zasady działania i zakres odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w kursie to 149 zł (-10% po wpisaniu przy rejestracji kodu WN10)