Kurs: Konstruowanie umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Certyfikowany kurs: Konstruowanie umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży ze zniżką 10%! Podaj przy zakupie kod WN10, a ceny zostanie obniżona.

Kiedy odbędzie się kurs?
Poniedziałek – 10.01.2022 w godz. 18:00-21:00

O czym będzie mowa?

1. Metodyka konstruowanie umowy przedwstępnej
Komparycja
Essentialia negotii
Klauzule niedozwolone
Skutki prawne
Dochodzenie roszczeń

2. Metodyka konstruowania umowy sprzedaży
Komparycja
Essentialia negotii
Klauzule niedozwolone
Skutki prawne
Dochodzenie roszczeń

3. Praktyka redagowania umów, przegląd orzecznictwa,

4. Jakich błędów nie popełniać.

5. Q&A z prowadzącą

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne.

Kurs certyfikowany: TAK
Certyfikat w formie elektronicznej/ możliwy certyfikat w formie papierowej (za darmo)

Osoba prowadząca: Adwokat dr Anna Kanarek-Równicka (sprawdź bio na stronie).

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i ją uiszczasz; 3. W poniedziałek (10.01) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18:00 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:00 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl