KONTROLA TRZEŹWOŚCI I PRACA ZDALNA ZMIANY REGULAMINU PRACY I OPRACOWANIE NOWEJ DOKUMENTACJI PRAKTYCZNE WARSZTATY ONLINE

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  KONTROLA TRZEŹWOŚCI I PRACA ZDALNA ZMIANY REGULAMINU PRACY I OPRACOWANIE NOWEJ DOKUMENTACJI PRAKTYCZNE WARSZTATY ONLINE

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/AMnSmeVHJHP33du86

 • Kategoria:

  Warsztaty

 • Data:

  2023-03-09

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

KONTROLA TRZEŹWOŚCI I PRACA ZDALNA
ZMIANY REGULAMINU PRACY I OPRACOWANIE NOWEJ DOKUMENTACJI
PRAKTYCZNE WARSZTATY ONLINE
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 240) wprowadziła do Kodeksu pracy dwie nowe instytucje : kontrolę trzeźwości pracownika oraz pracę zdalną. Wprowadzone zmiany wymagają aktualizacji regulaminu pracy oraz opracowanie nowych dokumentów. Wszystkie te dokumenty omówimy szczegółowo przy pomocy opracowanych wzorów na warsztatach : Kontrola trzeźwości i praca zdalna. Zmiany regulaminu pracy i opracowanie nowej dokumentacji. PRAKTYCZNE WARSZTATY ONLINE.

Warsztaty odbędą się 9 marca 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo warsztaty ?
Warsztaty przewidziane są dla osób odpowiedzialnych w urzędach i przedsiębiorstwach za wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

Jaki jest cel warsztatów ?
Celem warsztatów jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów nowelizujących Kodeks pracy oraz praktyczne przygotowanie wymaganej dokumentacji.
Program warsztatów
I . Zakres wprowadzanych zmian.
1) Przesłanki wprowadzenia kontroli trzeźwości.
2) Zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości.
3) Przetwarzanie informacji dotyczących badania.
4) Nowe zapisy w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo wydanie
obwieszczenia.
5) Przekazanie informacji o wprowadzeniu kontroli trzeźwości.
6) Obowiązek informacyjny przed dopuszczeniem do pracy.
7) Niedopuszczenie pracownika do pracy i obowiązek informacyjny.
8) Badanie stanu trzeźwości przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
9) Zachowanie prawa do wynagrodzenia.
10) Kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do
alkoholu.
11) Stosowanie przepisów do osób wykonujących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy.
12) Praca zdalna w Kodeksie pracy.
13) Uzgodnienie umowy o pracę dotyczące pracy zdalnej.
14) Praca zdalna na polecenie pracodawcy.
15) Zasady pracy zdalnej w porozumieniu.
16) Zasady pracy zdalnej w regulaminie.
17) Zasady pracy zdalnej w poleceniu pracodawcy.
18) Dodatkowe obowiązki informacyjne.
19) Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
20) Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania pracy zdalnej.
21) Wykorzystanie materiałów i narzędzi pracownika.
22) Obowiązek określenia procedur ochrony informacji i przeprowadzenie szkolenia.
23) Kontrola wykonywania pracy zdalnej.
24) Zasady bhp przy pracy zdalnej.
II. Regulamin pracy
1) Zadania regulaminu pracy.
2) Przesłanki tworzenia regulaminu pracy.
3) Elementy regulaminu pracy.
4) Uzgadnianie treści regulaminu pracy.
5) Wejście w życie regulaminu pracy.
III. Wprowadzanie zmian i tworzenie nowej dokumentacji w związku z nowelizacjami Kodeksu
pracy
1. Kontrola trzeźwości :
a) zmiany w regulaminie pracy,
b) obwieszczenie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości,
c) informacja o kontroli trzeźwości,
d) dokumentowanie przeprowadzonej kontroli.
2. Praca zdalna :
a) zmiany w regulaminie pracy,
b) regulamin pracy zdalnej,
c) uzgodnienie pracy zdalnej,
d) polecenie pracy zdalnej,
e) odwołanie pracy zdalnej,
f) procedury ochrony danych osobowych,
g) oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym.
IV. Dyskusja i zakończenie.

Forma warsztatów
Warsztaty przeprowadzone będą w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w warsztatach oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.

Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
Wzory dokumentów
Praktyczne wyjaśnienia

Prowadzący warsztaty
radca prawny Łukasz Jaroszewski specjalizujący się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.
Termin warsztatów

9 marca 2023 roku, godz. 10.00.

Koszt warsztatów

Koszt warsztatów wynosi 360 zł brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem
https://forms.gle/AMnSmeVHJHP33du86