Konstytucja USA i Polski. Teoria i praktyka

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Konstytucja USA i Polski. Teoria i praktyka

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2419514245038095/

 • Data:

  2019-09-28

 • E-mail:

  konstytucjausaipolski@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2019-09-15

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i stowarzyszenie Center For American Studies zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej problemom amerykańskiego oraz polskiego konstytucjonalizmu – „Konstytucja USA i Polski. Teoria i praktyka”.

Konferencja odbędzie się 28 września 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (al. Niepodległości 53)

Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja wykorzystująca dotychczasowe badania z zakresu historii, teorii i filozofii prawa, a także osiągnięcia myśli politycznej, ekonomicznej i prawnej związane z kształtowaniem się i funkcjonowaniem amerykańskich jak I polskich instytucji politycznych i prawnych dla których Konstytucje USA I Polski były i są podstawą.

Jest to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa oraz myśli politycznej i prawnej w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą. W ramach konferencji przewidujemy również panele eksperckie.

Proponujemy następujące konteksty prezentacji:
– władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza w amerykańskim ustroju
– amerykański model trójpodziału władzy i pozycja poszczególnych organów
– trójpodział włądzy w polsce a w Stanach zjednoczonych
– polski model trójpodziału włądzy
– konstytucja Polska a Amerykanska porównanie
– droga do uchwalenia Konstytucji USA/Polski
– wpływ prawa i wydarzeń angielskich na kształtowanie się prawa USA
– ekonomiczne aspekty w Konstytucji USA/Polski
– orzecznictwo amerykańskiego/Polskiego Sądu Najwyższego i jego interpretacje — kiedyś i dziś (dowolne kazusy)
– prawa i wolności jednostki w Konstytucji USA/Polski (prawo do posiadania broni, wolność słowa, nietykalność osobista, swoboda kontraktowania itd.)
– Karta Praw
– Konstytucja USA a amerykańska myśl polityczna i prawna
– doktryny interpretacji Konstytucji (living Constitution, oryginalizm, itd.)
– Konstytucja USA/Polski w praktyce (bezpośrednie stosowanie itd.)
– Konstytucja USA/Polski a prawo międzynarodowe
– historia amerykańskiego konstytucjonalizmu
– sylwetki Twórców Konstytucji
– podstawy i założenia systemu common law
– Konstytucja a tworzenie i funkcjonowanie precedensów w USA
– pozycja sędziego amerykańskiego/polskiego w sferze kształtowania postaw obywatelskich i budowania kultury prawnej
– Konstytucja USA/Polski a inne konstytucje (komparatystyka prawa)

Interdyscyplinarny charakter konferencji zakłada szerokie spektrum rozważań i analiz w obrębie ww. zagadnień.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE

Opłata za uczestnictwo czynne: 50 zł
(nr konta podamy wkrótce)
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy konferencji.

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wraz z bibliografią na adres e-mail: konstytucjausaipolski@gmail.com do dnia 15 września 2019 r.
oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMM1kxgKU7GZmTqZk93yjFV-259erR-B5lhVTK4f9XxestXQ/viewform?fbclid=IwAR0q_Y5TV_cNaQlnY5Ta96446bLLp-984Jvm8JjO302nmNLx80JWsf52J9s

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 18.09.2019 r.
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 24.09.2019 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 150 do 400 słow.Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– interlinia: 1,5;
– wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: konstytucjausaipolski@gmail.com
lub
poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.