Konkurs orzeczniczy Ratio Decidendi

Konkurs orzeczniczy Ratio Decidendi

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Polskie Towarzystwo Prawnicze OPUS IURIS i Szkoła Prawa Procesowego AD EXEMPLUM wraz z mec. Agatą Rewerską – Dyrektorem Konkursu – zapraszają do udziału w II edycji Konkursu Orzeczniczego RATIO DECIDENDI na projekt uchwały SN.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem:
→ Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

Patronat nad Konkursem objęli także:
→ Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Jacek Trela,
→ Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
r.pr. Mariusz Haładyj,
→ Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński,
→ Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków
Międzynarodowych Krakowska Akademia i. Frycza
Modrzewskiego – prof. zw. dr hab. Jan Widacki ,
→ Prezes Ośrodka Badań Adwokatury
adw. Andrzej Zwara,
→ Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS
SSO Beata Morawiec,
→ Fundacja Radców Prawnych na Rzecz Nauki o Procesie
„Iudicium Ars Est”,
→ Wydawnictwo Naukowo-Prawnicze Ad Exemplum,
→ Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
→ Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
im. Ireny Babińskiej

Organizację Konkursu wspierają także:
– Kancelaria Prawna AD EXEMPLUM oraz
– Kancelaria OLW LEGAL Orzechowski, Łukowska Kancelaria
Adwokacka.
– Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. z siedzibą w Warszawie

Konkurs składa się z dwóch etapów:
pisemnego i pisemno-ustnego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ale przede wszystkim do:
→ aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych i
komorniczych i doktorantów studiów doktoranckich oraz
do
→ młodych adwokatów, radców prawnych, notariuszy,
komorników i doktorów prawa (do 3 lat po wpisie bądź
uzyskaniu stopnia doktora).

Celem konkursu jest rozpowszechnianie i spopularyzowanie wiedzy na temat prawa i kultury prawnej poprzez ukazywanie roli Sądu Najwyższego w procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, jak również podkreślenie znaczenia orzecznictwa Sądu Najwyższego w polskim porządku prawnym.

NAGRODA:
główna, gwarantowana 10 000 PLN

TERMIN składania prac w I etapie konkursu:
31 lipca 2019, godz. 23:59:59

OGŁOSZENIE LISTY LAUREATÓW I ETAPU:
26 sierpnia 2019, godz. 11:00

FINAŁ KONKUSU:
19 września 2019, godz. 10:00
w siedzicie Sądu Najwyższego

siedziba Fundacji: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa
mail: polskie@towarzystwoprawnicze.com
Więcej informacji znajdziecie Państwo w REGULAMINIE KONKURSU.

adw. Agata Rewerska
Prezes Fundacji
Polskie Towarzystwo Prawnicze „Opus Iuris”