Kongres Kryminologiczny

Kongres Kryminologiczny

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

W imieniu Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii zapraszamy Państwa do udziału w Kongresie Kryminologicznym, który odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, w dniach 25-26 września 2019 roku.

Celem Kongresu jest umożliwienie spotkania polskim badaczom i badaczkom wywodzącym się z różnych dziedzin nauki i reprezentującym różne ośrodki akademickie, zajmującym się badaniem przestępczości, wiktymizacji, polityki kryminalnej oraz problemów penitencjarnych i postpenitencjarnych. Chcielibyśmy, by Kongres stanowił przestrzeń do zaprezentowania prowadzonych badań, wymiany doświadczeń i konfrontacji wyników własnych prac z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń reprezentujących różne dziedziny nauki. Zależy nam, by spotkania te miały charakter cykliczny i w przyszłości odbywały się w różnych ośrodkach naukowych prowadzących badania kryminologiczne w Polsce.

Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie – z wystąpieniem lub bez – przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracji (dostępnego na stronie: https://forms.gle/XHq7YiDApkwiEXPs7).

Opłata konferencyjna za udział w Kongresie Kryminologicznym (niezależnie od tego, czy uczestnicy lub uczestniczki będą wygłaszać referat, czy nie) wynosi 300 zł. Organizatorzy przewidzieli niższe opłaty dla doktorantów (w wysokości 150 zł) oraz studentów (50 zł). W ramach opłaty organizatorzy zapewnią przerwy kawowe (bez lunchu), udział w przyjęciu wieczornym w dniu 25 września 2019 r. oraz materiały konferencyjne.

Opłatę konferencyjną należy wnosić do dnia 20 sierpnia 2019 r. na konto bankowe INP PAN o numerze: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002. W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko uczestnika lub uczestniczki oraz dopisek „Kongres Kryminologiczny”.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Kongresu Kryminologicznego:

https://www.inp.pan.pl/kongres-kryminologiczny-25-26-09-2019-r/