Konferencja “Trade Secrets in Theory and Practice”

Instytut Nauk Prawnych PAN konferencja prawnicza

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Instytut Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję z zakresu własności intelektualnej, pod tytułem “TRADE SECRETS IN THEORY AND PRACTICE”, która odbędzie się 17 października 2019 r., przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Motywem wyboru tematu konferencji jest niedawne wprowadzenie do prawa unijnego jednolitych ram ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Celem konferencji jest dyskusja nad wybranymi, teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa w perspektywie krajowej, unijnej i międzynarodowej. Wśród proponowanych tematów znajdują się w szczególności:

1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jako część systemu ochrony własności intelektualnej.

2. Podobieństwa i różnice pomiędzy oboma systemami oraz ich znaczenie dla ochrony i wspierania innowacji.

3. Koncepcje teoretycznoprawne dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – od podejścia własnościowego do podejścia opartego na szerokim dostępie (misappropriation and access).

4. Przesłanki zdolności ochronnej tajemnicy przedsiębiorstwa i zasady ochrony.

5. Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście swobody przepływu pracowników.Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu sądowym i mediacyjnym.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do zgłaszania wystąpień na konferencji oraz udziału w tym wydarzeniu.

Prosimy o przesłanie tytułu i abstraktu proponowanej prezentacji, nie przekraczającego 400 wyrazów, w języku angielskim, do 15 czerwca 2019 na adres: tradesecrets@inp.pan.pl. Ponadto, prosimy o podanie Państwa afiliacji i krótkiej informacji biograficznej. Lista wybranych wystąpień konferencyjnych zostanie ogłoszona 30 lipca 2019. Wybrane wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w formie monografii.

Rejestracja na konferencję zostanie otwarta w dniu 1 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji będą zamieszczane na stronie Trade Secrets in Theory and Practice.

Patronat na konferencją: Urząd Patentowy RP

Współorganizator: Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji