Konferencja – „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”

Konferencja prawnicza INP PAN Mercatus et Civis

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Mercatus et Civis” uprzejmie zapraszają do udziału w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.

Konferencja powstaje dzięki współpracy Fundacji „Mercatus et Civis” z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Misją Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk prawnych, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego. Fundacja “Mercatus et Civis” powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. „Mercatus et Civis” to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej.

Więcej informacji:

https://www.inp.pan.pl/konferencja-18-10-2019-r-szanse-i-zagrozenia-dla-uczestnikow-rynku-energii/

http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

W przypadku jakichkolwiek pytań organizacyjnych związanych z tym wydarzeniem prosimy kierować je do Aleksandry Kępczyńskiej – Kierownik Pionu Administracyjnego, Specjalisty ds. projektów INP PAN (e-mail: konferencje@inp.pan.pl lub Jarosława Króla – Prezesa Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” (e-mail: j.krol@mercatusetcivis.pl, tel.: 601913417).