Konferencja Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne w praktyce

Konferencja Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne w praktyce

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową p.t.: „Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne w praktyce”

Konferencja odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek) Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11B) w godzinach 10:00-15:30

Konferencja będzie składać się z panelu eksperckiego oraz panelu studencko-doktoranckiego:
1. Panel I – Wprowadzający w zagadnienia związane z tematem konferencji, na który zaprosiliśmy dwóch syndyków, którzy chętnie odpowiedzą na państwa pytania.
– mec. Mateusz Bienioszek – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, Członek Konwentu Dziekanów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, pełnił funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy tymczasowego oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach ponad 80 podmiotów gospodarczych
– mec. Adrian Dzwonek – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, związany z kancelarią JGA. Doradza dłużnikom i wierzycielom w sprawach upadłościowych, szczególnie upadłości konsumenckiej.

2. Panel II – ,,Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce” czyli panel dla studentów i doktorantów prezentujących swoje wystąpienia. (II Panel odbędzie się w sali Rady Wydziału Uniwersytetu Śląskiego)

Konferencja ma za zadanie przybliżyć studentom tematykę związaną z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym szczególnie w perspektywie ciągłych zmian w tej tematyce.

Przewidujemy możliwość publikacji pokonferencyjnej (opłata 100zł). Do udziału w Konferencji zapraszamy doktorantów i studentów ze wszystkich ośrodków akademickich w naszym kraju. Abstrakt (ok. 500-1000 znaków) należy wysłać najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2019 r. włącznie, na adres e-mailowy Koła – kolo.gih.us@us.edu.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:
– imię,
– nazwisko,
– tytuł naukowy,
– tytuł referatu,
– adres e-mailowy,
– numer telefonu (kontaktowy).

Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi autorami abstraktów, z którymi skontaktuje się najpóźniej do dnia 30.04.2019 r.

Szczegółowy program konferencji oraz harmonogram wystąpień zostanie podany w kwietniu 2019 r., po ostatecznym potwierdzaniu udziału przez wszystkich prelegentów.