Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aspekty prawne działalności klubów sportowych”

Aspekty prawne działalności klubów sportowych

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koła Naukowe Prawa Administracyjnego, Prawa Finansowego, Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Prawa Sportowego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają 10-11 maja 2019 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Aspekty prawne działalności klubów sportowych”.

Referaty mogą dotyczyć w szczególności aspektów związanych z funkcjonowaniem klubów sportowych, struktur organizacyjnych klubów sportowych oraz umów zawieranych przez kluby sportowe.

Organizatorzy zapraszają do przesyłania abstraktów (do 600 słów) do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59. Do 10 kwietnia 2019 r. organizatorzy poinformują, które abstrakty zostały zakwalifikowane do wygłoszenia. Do 04 maja 2019 r., godz. 23:59 Organizatorzy zapraszają do zgłoszenia chęci biernego uczestnictwa w konferencji.

W celu zgłaszania swojego udziału w Konferencji prosimy o wysłanie maila na knpgpug@gmail.com w treści wpisując swoje imię, nazwisko, instytucję wraz ze stanowiskiem lub informację dot. bycia studentem/ doktorantem.
Osoby zainteresowane udziałem czynnym prosimy o wysyłanie abstraktu wraz ze zgłoszeniem mailowo.

Organizatorzy przewidują zarówno panele eksperckie, jak i panele studencko-doktoranckie. Panele studencko-doktoranckie mogą odbywać się symultanicznie w kilku salach znajdujących się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w postaci recenzowanej monografii

Koła Naukowe Prawa Administracyjnego, Prawa Finansowego, Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Prawa Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego będą miały ogromną przyjemność gościć Państwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że ta konferencja przysłuży się refleksjom oraz dyskusji na temat poruszanych problemów.

Organizatorzy przewidują opłatę w wysokości 120 PLN za udział czynny w Konferencji oraz 60 PLN za udział bierny.

Organizatorzy przewidują odbycie się 11 maja 2019 r. turnieju piłki nożnej. Dalsze informacje dotyczące turnieju wraz z kosztami uczestnictwa zostaną podane w okresie późniejszym.

Dodatkowych informacji Koła udzielają pod adresem mailowym knpgpug@gmail.com oraz za pośrednictwem Messengera.