Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” ma zaszczyt zaprosić 13 marca 2019 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu”!

Głównym celem konferencji jest przybliżenie i zainteresowanie tematem ochrony osób zatrudnionych przed mobbingiem i dyskryminacją przez pryzmat obecnych regulacji i dorobku polskiej nauki prawa pracy.

Konferencja została objęta patronatem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich na terenie Polski, specjalizujący się w prawie pracy. Ponadto w wydarzeniu wezmą udział pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz członkowie Klubu Antymobbingowego przy Okręgu Śląskim ZNP w Katowicach.

Konferencja będzie podzielona na dwa panele: ekspercki oraz studencki, podczas których zostaną wygłoszone referaty przez prelegentów.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do przesyłania formularza zgłoszeniowego na adres konferencjaprawopracy@gmail.com do dnia 11 marca 2019 r. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatów zapraszamy do przesyłania abstraktów na powyższy adres mailowy wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 15 lutego 2019 r. W przypadku większej liczby zgłoszeń abstraktów organizator konferencji podejmie decyzję o kwalifikacji referatów do wystąpienia.

Za udział w konferencji nie będzie pobierana opłata.

Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/2S2qFiD