Ochrona praw konsumenta — wyzwania i rozwiązania

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych prawami konsumenta na Ogólnokrajową Konferencję pt. „Ochrona praw konsumenta — wyzwania i rozwiązania”.

Skuteczna ochrona praw konsumenta w XXI wieku stanowi duże wyzwanie zarówno dla środowisk naukowych, jak i praktyków. Jednym z istotnych zadań w procesie dostosowania prawa krajowego do regulacji unijnych jest tworzenie ram prawnych dla ochrony konsumentów. W aktualnym stanie prawnym powstało wiele rozwiązań dotyczących ochrony praw konsumenta.

Pragniemy, aby Konferencja była miejscem rozważań, wymiany spostrzeżeń pomiędzy prelegentami mniej lub bardziej doświadczonymi w tej materii. Z pewnością pozwoli to uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę. Jest to również świetna okazja aby zwiedzić stolicę Warmii i Mazur. Wydarzenie będzie doskonałą sposobnością do wymiany poglądów między przedstawicielami administracji a przedstawicielami nauki oraz młodymi naukowcami.

Koszt udziału w konferencji wynosi 50 zł i obejmuje on czynny udział oraz materiały po konferencyjne. Udział bierny jest bezpłatny.

Przewidujemy możliwość zdalnego uczestnictwa w wydarzeniu, zarówno czynnego, jak i biernego. Dzień wcześniej wykonamy test poprawności działania połączenia oraz sprzętu.

Czekamy na Państwa abstrakty (do 1000 znaków) i propozycje tematów dot. szeroko rozumianego prawa konsumenta do 31 stycznia 2019 r.
Rejestracja możliwa jest poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://goo.gl/forms/uAtwzWETaPwSKOGU2

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru nadesłanych abstraktów.