KONFERENCJA ONLINE: ZARZĄDZANIE SPRAWĄ RESTRUKTURYZACYJNĄ I UPADŁOŚCIOWĄ

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Przedmiotem konferencji jest metodyka pracy sędziego i doradcy restrukturyzacyjnego oraz dobre zasady współpracy pomiędzy tymi organami. Wystąpienia prelegentów oraz dyskusja będą koncentrowały się na tym jak szybko, skutecznie i efektywnie prowadzić postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.