Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Konferencja Naukowa "Prawo karne, a działalność gospodarcza"

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/252139382358028/

 • Data:

  2019-04-10

 • E-mail:

  konferencja.karna.2019@gmail.com

 • Data zakończenia:

  2019-04-13

 • Lokalizacja:

  Toruń

opis wydarzenia:

Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UMK w Toruniu, serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, która odbędzie się 10-13.04.2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja jest adresowana do studentów, doktorantów uczelni wyższych.
Konferencja została objęta patronatem honorowym:
– Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego.
Ogólnopolska konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarczych aspektów związanych z Prawem Karnym. Konferencję pragniemy skierować przede wszystkim do studentów oraz doktorantów uczelni wyższych. Podjęta problematyka nie jest przypadkowa – mając na względzie wachlarz zagadnień gospodarczych wpisujących się w przestępstwa penalizowane na gruncie nie tylko Kodeksu karnego, ale również Kodeksu Karnego Skarbowego, organizujemy konferencję, której tematyka pozwoli na podjęcie głębszej refleksji nad tymi dziedzinami prawa w najważniejszych aspektach. W związku w tym głównym celem konferencji będzie przeanalizowanie aktualnej polityki karnej i przyjętych poglądów doktryny oraz ich wpływu na proces legislacyjny. W ramach Konferencji przewidziany będzie czas nie tylko na poszerzenie zagadnień czysto teoretycznych (poprzez wysłuchanie referatów prelegentów), ale również wzięcie aktywnego udziału w dyskusji, co umożliwi podzielenie się przemyśleniami uczestników na przedmiotowy temat.

Planowane są panele interdyscyplinarne z zakresu:
prawa karnego materialnego,
prawa karnego skarbowego,
a także przestępczości gospodarczej mającej miejsce w służbach mundurowych.

Z uwagi na rozpiętość zakresu merytorycznego panele tematyczne na planowanej konferencji zostaną ustalone, dopiero po konkursie otrzymanych abstraktów.
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł. Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jednocześnie ABSTRAKTU (maksymalnie 500 słów) poprzez Formularz Google:
https://goo.gl/forms/Kkith1dJX4QplrMA3
do dnia 10.03.2019r.

W razie pytań prosimy kierować je pod adres: konferencja.karna.2019@gmail.com
Przewidywany czas prelekcji: maksymalnie 10 min
Istnieje możliwość wygłoszenia referatu z prezentacją multimedialną. Format prezentacji ppt lub pptx. Prosimy o przesłanie prezentacji: do 07.04.2019 r.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 17.03.2019r.
Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych spośród nadesłanych propozycji referatów. Wyboru referatów dokona Komisja złożona z pracowników naukowych WPiA UMK oraz Organizatorów Konferencji.

Opłata konferencyjna w dniu wystąpienia uczestników czynnych zawiera:
– pakiet materiałów konferencyjnych,
– certyfikat uczestnictwa,
– poczęstunek w przerwie kawowej,
– obiad (jest możliwość zamówienia posiłku wegetariańskiego po uprzednim zaznaczeniu tego w formularzu zgłoszeniowym). Informujemy, że opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu. W związku z tym osobom zainteresowanym noclegiem w Toruniu polecamy następujące miejsca:
– DS nr 10, ul. Gagarina 27 tel. 566114945 (najbliżej WPiA)
– DS nr 6, ul. Słowackiego 1/3 tel. 566121548 (położony w pobliżu centrum)

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: konferencja.karna.2019@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego UMK.

Serdecznie zapraszamy – SKNPK.