Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce

Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego zapraszają na konferencję naukową „Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce”, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. w auli 58 (aula Falandysza) na Uczelni Łazarskiego.

Konferencja o znaczącym tytule dotyczącym szeroko rozumianej ochrony konsumenta ma na celu nie tylko przybliżenie wprowadzanych zmian i wskazanie ich praktycznego wymiaru, ale również pogłębioną refleksję, czy, a jeśli tak, to w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w prawie ochrony konsumentów, czy przepisy przyczyniają się do sprawności postępowania, czy też jego sprawność pozostaje przede wszystkim w rękach sędziów i stron. Kreując zmiany legislacyjne nie można abstrahować od tego, że mają one służyć praktykom. Stąd idea konferencji, która ma służyć jako swoista platforma wymiany doświadczeń w zakresie skutecznego wykorzystania oferowanych przez prawo instrumentów.

Konferencja będzie okazją do odpowiedzi na podstawowe pytania płynące od przedstawicieli różnych środowisk: czy i jakie zmiany mogą usprawnić skuteczność dochodzenia roszczeń przez konsumentów, czy wprowadzone zmiany były konieczne, czy wreszcie proponowane rozwiązania zmierzają w dobrym kierunku. Stąd wśród prelegentów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska, których zainteresowania naukowe i praktyczne związane są z szeroko rozumianą problematyką ochrony konsumentów.

Umiejętne połączenie zagadnień odnoszących się do teorii, jak też praktyki będzie jednocześnie okazją mającą na celu sprzyjać integracji środowisk prawniczych.

Program konferencji:

Konferencja-Prawa-konsumentów-w-przewozie-lotniczym-i-w-turystyce