Konferencja: Ekonomiczne i społeczne uzasadnienie upadłości konsumenckiej

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Liczba upadłości konsumenckich stale rośnie. Przykładowo, w 2015 roku ogłoszono jedynie nieco ponad 2000 upadłości konsumenckich, a w 2021 roku już ponad 18.000. Upadłość konsumencka jest jednak nie tylko instytucją prawną. To również zjawisko społeczno-ekonomiczne, które w istotny sposób oddziałuje na funkcjonowanie społeczeństwa oraz kształtuje zakres powinności organów administracji rządowej i samorządowej (w ramach pomocy osobom zadłużonym, nieodpłatnej pomocy prawnej czy też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

Podczas konferencji chcemy poruszyć socjologiczne i psychologiczne aspekty niewypłacalności i upadłości konsumenckiej, odnaleźć konstytucyjne uzasadnienie instytucji oddłużenia, rozważyć mechanizmy zadłużania i poszukiwać optymalnego modelu pomocy osobom zadłużonym.