Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Ingerencja prawa karnego w funkcjonowanie rodziny i jej poszczególnych członków”

Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Ingerencja prawa karnego w funkcjonowanie rodziny i jej poszczególnych członków"

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Ingerencja prawa karnego w funkcjonowanie rodziny i jej poszczególnych członków”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2381493531874406/

 • Data:

  2019-04-12

 • E-mail:

  konferencja12.kwietnia2019@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Kraków

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ ma zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną pod patronatem Katedry Prawa Karnego UJ studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Ingerencja prawa karnego w funkcjonowanie rodziny i jej poszczególnych członków”.

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w budynku WPiA UJ przy ulicy Krupniczej 33a w Krakowie (Sala Zielona).

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 60 zł (w cenę wliczony jest koszt obiadu).

Organizowana przez nas konferencja za przedmiot badań obrała szeroko rozumianą ingerencję prawa karnego w funkcjonowanie rodziny i jej poszczególnych członków. Rodzina, czyli najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo jest szczególnie bliskim dla wszystkich tematem do analizy, gdyż każdy z nas w takiej fundamentalnej jednostce funkcjonuje. Z uwagi na jej ogromne znaczenie powinna być objęta szczególną ochroną przez prawo, w tym także przez prawo karne. Biorąc pod uwagę specyfikę relacji panujących wśród krewnych, przepisy muszą dostatecznie chronić pokrzywdzonych przestępstwem i przewidywać sytuacje mogące zajść wśród domowników. Co więcej, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczna stawia przed nauką prawa karnego ogromne wyzwania, a doktryna prawa karnego musi uporać się z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi zarówno przestępstw, które istnieją tylko i wyłącznie dla rodziny, jak i tych, które popełniane są w nietradycyjny sposób, z wykorzystaniem jej członków.

Należy mieć na uwadze, że prawo karne może oddziaływać na sytuację członków rodziny nie tylko przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czy rozdział XXVI k.k., ale także przez inne przepisy kodeksowe. Tematów związanych z tą tematyką może być mnóstwo, ale my podamy kilka przykładowych, co oczywiście nie oznacza, że będziemy się ograniczać wyłącznie do zakresu spraw zakreślonych przez te tematy. Kilka naszych propozycji porusza następujące zagadnienia:
-istniejące na gruncie przepisów k.k. wątpliwości czy przepisy nie chronią przypadkiem jednego członka rodziny kosztem drugiego
-czy członek rodziny może być sprawcą bądź poszkodowanym jakiegoś przestępstwa z rozdziału innego niż XXVI tylko z uwagi na specyfikę relacji wśród członków rodziny
-jak szeroka na gruncie prawa karnego jest władza rodzicielska – czy doznaje ograniczeń, czy jest rozszerzona względem kodeksu cywilnego

Konferencja przyjmie formułę umożliwiającą szerszą interakcję pomiędzy prelegentem a publicznością. Pragniemy, aby wygłoszony referat stanowił przyczynek do dalszej dyskusji z udziałem publiczności, słuchaczy, w tym pracowników naukowych Katedry Prawa Karnego UJ.

Równocześnie wymagamy, aby referaty prezentowane były w określonej formie, to znaczy zawierały tezę dotyczącą badanej materii oraz popierającą tę tezę argumentację.

Przedstawione referaty nie mogą być w żadnym stopniu odtwórcze, muszą to być autorskie i odkrywcze przemyślenia referentów. Teza (i/lub) argumentacja na jej poparcie powinny mieścić się w zakresie pytania: Co nowego w tym temacie wymyśliłem/wymyśliłam?
Dopuszczamy możliwość przygotowania i wygłoszenia referatu przez dwie osoby (bardzo ciekawym i mile widzianym byłoby przedstawienie w ramach takiej pracy argumentów pro i contra).
Maksymalna długość wygłaszania referatu wynosić będzie dwadzieścia minut.

Rejestracja uczestników:
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,który dostępny jest pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHeGXXIOnUygathWhYfMswSxhtlFmst8Z_1XgCbqjDypClFw/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR3iwFArHHEUKm8cvNt4DI_Pq_VjzDB8W_EzphgZpCqSM7SFJsDf_k78I8I

Abstrakty
Prosimy także o nadsyłanie abstraktów (zawierających tezę oraz propozycje dotyczące argumentacji, minimum jedna strona A4, w formacie .docx ) do dnia 31 marca 2019 r. na adres e-mail:
konferencja12.kwietnia2019@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!