IV. Konferencja Naukowa im. prof. Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

IV. Konferencja Naukowa pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” im. prof. Stanisława Czepity odbędzie się w formule zdalnej, 23 i 24 listopada br. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 września br. za pomocą formularza dostępnego: https://bit.ly/czepita4.
To już IV. edycja tego przedsięwzięcia naukowego, którego celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji filozofów i teoretyków prawa z Polski i ze świata.
W tym roku odbędą się dwa szczególne panele. Pierwszy będzie dotyczył naszych Mistrzów i pytania o to, co mieliby nam dziś do powiedzenia. Chcemy zapytać współczesnych wybitnych teoretyków o to, czy koncepcje klasyków polskiej teorii prawa sprawdzają się we współczesnym pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Zaproszone osoby przedstawią wystąpienia na temat takich osób, jak: Zygmunt Ziembiński, Jerzy Wróblewski, Kazimierz Opałek czy Czesław Znamierowski.
Drugi szczególny panel będzie dotyczył wykładni konstytucji zarówno z perspektywy ogólnej teorii prawa, jak i z punktu widzenia przedstawicieli prawa konstytucyjnego. Teoria prawa nie działa w próżni, zawsze ma swój punkt odniesienia – w tym roku będzie to interpretacja ustawy zasadniczej. W tym duchu zapytamy zaproszonych prelegentów m.in. o to, jaka jest różnica pomiędzy procesem interpretacji konstytucji a rozstrzyganiem poszczególnych problemów konstytucyjnoprawnych przez sąd konstytucyjny czy o to, jaki wpływ na interpretację ustawy zasadniczej ma tzw. otoczenie normatywne konstytucji?
Zaplanowaliśmy również panele ogólne, których skład wyłoni Komitet Naukowy na podstawie przesłanych abstraktów. Zwyczajowo odbędzie się również panel zagraniczny, który co roku cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Dotychczasowe edycje pozwoliły nam spotkać się m.in. z takimi naukowcami, jak prof. Andrei Marmor, prof. Robert P. George, prof. Matthew Kramer, prof. Lars Vinx czy prof. Timothy Endicott.
Tym przedsięwzięciem oddajemy naukowy hołd naszemu przedwcześnie zmarłemu Mistrzowi Profesorowi Stanisławowi Czepicie. Wielkim zaszczytem jest dla nas fakt, że w Komitecie Naukowym Konferencji zasiadają najwybitniejsi polscy teoretycy prawa: prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Tomasz Gizbert-Studnicki oraz prof. Leszek Leszczyński.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się i wspólnie uczestniczyć w tym wydarzeniu naukowym.
❗Data: 23 i 24 listopada br.
❗Formuła: online
❗Zgłoszenia: https://bit.ly/czepita4
❗Termin zgłaszania abstraktów: do 24 września br.