III OKN Prawa Farmaceutycznego „PoPrawna Farmacja”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Farmacja to dziś jeden z ważniejszych sektorów każdej dobrze rozwiniętej gospodarki, mający ogromny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Za dynamicznym rozwojem tej dziedziny stoją dość precyzyjne regulacje legislacyjne i dobrze funkcjonujące prawo, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. 🧐

🔸 Wielki sukces, jaki odniosły dwie poprzednie edycje Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Farmaceutycznego „PoPrawna Farmacja”, utwierdziły nas w przekonaniu, że zainteresowanie i popularność prawem farmaceutycznym wciąż rośnie. Spora część tej dziedziny pozostaje jednak nadal nieomówiona, a nowe regulacje stanowią zagwozdkę dla przyszłych adeptów prawa. 🤓

📣 Dlatego też organizujemy kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Farmaceutycznego „PoPrawna Farmacja”. 🤩

🔎 W czasie wydarzenia, przedstawiciele poszczególnych ośrodków akademickich objaśnią między innymi zagadnienia dotyczące zjawiska fałszowania produktów leczniczych, odpowiedzialności karnej farmaceutów oraz tematu antykoncepcji z perspektywy farmaceuty.

🔹 Europejskie Stowarzyszenie Studentów ELSA Poland to największa pozarządowa organizacja zrzeszająca studentów prawa, która reprezentuje niepodważalne i nienaruszalne wartości – godność ludzką i różnorodność kulturową. Każdego dnia studenci zrzeszeni w ELSA Poland poprzez swoją prospołeczną działalność i organizowane projekty działają na rzecz realizacji wizji „Sprawiedliwy Świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”, która od ponad 40 lat inspirowała i inspiruje setki tysięcy studentów i młodych prawników w 43 krajach Europy.

✅ Link do zapisów https://rejestracja.elsa.org.pl/formularz/1816