III OKN: Dobra osobiste i ich rozwój w polskim prawie cywilnym

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Dobra osobiste i ich rozwój w polskim prawie cywilnym”.

✅ Problematyka dóbr osobistych niewątpliwie należy do znaczących zagadnień prawa cywilnego. Poprzednie dwie konferencje dotyczące tego samego obszaru cywilistyki cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy po raz trzeci podjąć tematykę dóbr osobistych.

✅ Celem konferencji jest w szczególności zwrócenie uwagi na kierunki rozwoju tej instytucji, a także na wyzwania stające przed nią zwłaszcza w odniesieniu do procesów społeczno-gospodarczych, dynamicznego rozwoju technologicznego oraz dążenia do jedności prawa prywatnego Unii Europejskiej. Do wygłoszenia referatów zapraszamy studentów kierunków prawniczych, jak również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką dóbr osobistych. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.

!!! ZMIANA TERMINU !!!
✅ Konferencja odbędzie się dnia 5 września 2020 roku na Platformie Microsoft Teams

✅ Uczestnictwo czynne – opłata zostanie obniżona stosownie do kosztów przygotowania certyfikatu uczestnictwa i jego wysyłki.

✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres email: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBHkcVo6r2E3_rOjNAUv-gm3L_vtE7y0CmfreF-3kHuPiQeg/viewform?usp=pp_url

‼️Termin składania abstraktów – do dnia 6 sierpnia 2020‼️

✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów (czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy także, aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

✅ Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJIGdRR3M13ULYtIsYDwT6P5W5QF8TORZMXmWTCrDMB8DeFw/viewform?usp=pp_url

!! Termin rejestracji uczestników biernych do 3 września 2020 r. !!

✅ Po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów będziemy czekać na wpłaty od uczestników czynnych – numer rachunku bankowego
i termin dokonywania przelewów podamy później.

✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Organizatorzy