III Ogólnopolska Konferencja Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  III Ogólnopolska Konferencja Teorii, Filozofii i Historii Prawa

 • Strona wydarzenia:

  https://fb.me/e/25pR5L32s

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://fb.me/e/25pR5L32s

 • Data:

  2025-04-18

 • E-mail:

  tymchenko@cfasofficial.com

 • Lokalizacja:

  Online - MS Teams

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2025-04-08

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Teorii, Filozofii i Historii Prawa.

➡️𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w piątek 18 kwietnia 2025 roku między 16.30 a 20:30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na sobotę 19 kwietnia 2025.

➡️𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat kluczowych problemów, osiągnięć i wyzwań stojących przed teoretykami, filozofami i historykami prawa – tak z perspektywy z każdej z tych subdyscyplin z osobna, jak i zagadnień przekrojowych.

𝐏𝐑𝐎𝐏𝐎𝐍𝐎𝐖𝐀𝐍𝐄 (𝐏𝐑𝐙𝐘𝐊Ł𝐀𝐃𝐎𝐖𝐄) 𝐎𝐁𝐒𝐙𝐀𝐑𝐘 𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄
• Historia doktryn prawnych występujących w poszczególnych okresach (starożytność, średniowiecze, nowożytność i współczesność)
• Wybrane zagadnienia z historii prawa polskiego, europejskiego i światowego
• Najnowsze koncepcje z zakresu teorii i filozofii prawa, jak i poprzedzające je propozycje historyczne
• Filozofia prawa międzynarodowego
• Rządy prawa i zasady sprawiedliwości społecznej
• Formowanie się systemów prawnych w Europie i na świecie
• I wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych, politycznych lub religijnych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

➡️ 𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️ 𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Khmelnytski National University) – członek Komitetu Naukowego.
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

➡️ 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/p51qCBHNWB2dUuNB7

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 8 kwietnia 2025 r. (𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱ł𝘂𝘇̇𝗼𝗻𝘆);

🔒 Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
📣 Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 9 kwietnia 2025 r.

3️⃣ Wnieś opłatę za udział w kongresie na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2025 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/8Fgp7Bg3h1Ge11ni9

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 12 kwietnia 2025 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2025 roku (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”. Harmonogram z listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

➡️ 𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 159 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 189 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 79 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – III Konferencja Teorii, Filozofii i Historii Prawa”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

➡️ 𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (instytucję/firmę) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni (instytucji/firmy) zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję)
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

➡️ 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

________________________________
𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒 – 𝐎 𝐍𝐀𝐒

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.