III Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Celem konferencji jest wskazanie kierunków rozwoju rynku energetycznego z uwzględnieniem aktualnych potrzeb obejmujących także ochronę środowiska oraz przedstawienie problemów jakie się z tym wiążą.

Zaproszenie do udziału w III edycji Forum Nauki i Gospodarki kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców i administracji publicznej. Z uwagi na obowiązujące restrykcje związane z pandemią COVID- 19, konferencja odbędzie się w formie online, choć organizatorzy nie wykluczają formy hybrydowej.

Konferencja powstaje dzięki współpracy Fundacji „Mercatus et Civis” z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Misją Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk prawnych, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego. Fundacja „Mercatus et Civis” powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. „Mercatus et Civis” to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej.

Innowacyjność technologii i sposobu ich wdrażania stanowi siłę napędową nowoczesnej gospodarki energetycznej, w której podstawą jest dostępność czystej energii. Istotą jest jednak konieczność zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających podejmowanie badań technologicznych, stworzenia właściwego otoczenia prawnego oraz systemów wdrażania zmierzających do pozyskania odpowiedniego odbiorcy. Niezbędne jest zatem zidentyfikowanie potrzeb, właściwe rozpoznanie problemów na różnych poziomach i w różnych obszarach oraz współpraca administracji rządowej i samorządowej z przedstawicielami nauki i biznesu, która może skutkować znalezieniem rozwiązań, pozytywnie wpływających na rynek energetyczny i podmioty w nim uczestniczące.
Podczas konferencji organizatorzy pragną poruszyć tematy dotyczące następujących obszarów:
• Fotowoltaika
• Nowoczesne systemy grzewcze
• Nowe sposoby pozyskania paliw
• Wodór – czyste paliwo
• Ekologia a mobilność
• Ochrona konkurencji
• Ochrona konsumenta
• Badania naukowe
• Pomoc publiczna (dofinansowania nauki, biznesu i konsumentów

Komitet Naukowy:

✓ Dr hab. Celina Nowak, Polska Akademia Nauk – Prof. INP PAN – Przewodnicząca
✓ Dr. hab. Michał Domagała, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wiceprzewodniczący
✓ Dr hab. Grzegorz Materna, Polska Akademia Nauk – Prof. INP PAN
✓ Dr hab. Paweł Podrecki, Polska Akademia Nauk – Prof. INP PAN
✓ Dr hab. Marcin Trzebiatowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Prof. KUL
✓ Dr hab. Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego – Prof. ALK
✓ Dr hab. Filip Elzanowski – Prof. UW
✓ Dr hab. Zbigniew Jurczyk, WSB we Wrocławiu – Prof. WSB
✓ Dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Prof. UE
✓ Dr Piotr Lissoń, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zapisy na stronie Fundacji MERCATUS ET CIVIS
www.mercatusetcivis.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa jak również osoby chcące zaprezentować referat, wziąć udział w panelu dyskusyjnym i/lub opublikować artykuł.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Osobami kontaktowymi są Pan Artur Szmigielski INP PAN artur.szmigielski@gmail.com oraz Jarosław Król Fundacja „Mercatus et Civis” j.krol@mercatusetcivis.pl, tel. 601913417