II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo rodzinne, jego ewolucja i kierunki zmian

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo rodzinne, jego ewolucja i kierunki zmian

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/302997340454147/

 • Data:

  2019-09-07

 • E-mail:

  konferencja.ususiuris@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: Prawo rodzinne, jego ewolucja i kierunki zmian.

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, które ma fundamentalne znaczenie w życiu społecznym. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na kierunki rozwoju tej instytucji w obliczu przemian społeczno-obyczajowych. Pierwsza edycja konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem, w związku z czym pragniemy zaprosić Państwa po raz kolejny do wspólnej wymiany zdań i poglądów.

Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów kierunków prawniczych, jak również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych tematem konferencji. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu tematu konferencji.

Konferencja odbędzie się: 7 września 2019 roku w sali gamma – Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Uczestnik bierny prawidłowo zgłoszony otrzyma certyfikat udziału biernego w konferencji.
W przypadku chęci otrzymania certyfikatu za uczestnictwo bierne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXSUKq3DHXq5_t_AKUReACrykAFTOBSBkaUrr0aLnSCKo3cA/viewform

Uczestnictwo czynne – 70 złotych. W ramach opłaty uczestnik czynny otrzyma certyfikat udziału czynnego w konferencji wraz z tytułem wygłoszonego referatu, pakiet uczestnika, a także zaproszenie do udziału w przerwach kawowych z ciastkami i przekąskami. W przypadku rezygnacji opłata nie będzie zwracana.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres e-mail: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzzonpQpxYgYasQBHsR7r_SdsDZ74RAnUqSXSd38XtQQL4oQ/viewform do 2 sierpnia 2019 roku.

Abstrakt powinien liczyć około 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy także aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko.

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

Ogłoszenie zakwalifikowanych abstraktów nastąpi niezwłocznie po ich weryfikacji (najpóźniej do 5 sierpnia 2019 roku).

Po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów podany zostanie numer rachunku bankowego i wyznaczony termin dokonania wpłaty opłaty konferencyjnej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz usus@amu.edu.pl.

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Organizatorzy