II OKN – Nowe technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

  • XXI wiek jest wiek dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak i wiekiem pojawienia się nowych technologii, które wpływają na funkcjonowanie państw i jego obywateli. Te dwa aspekty współczesnego świata niewątpliwie kształtują i nadają tok zmianom w prawie począwszy od prawa administracyjnego a kończąc na prawie karnym. Dostępność nowej technologii to też rozważania z perspektywy etyki oraz filozofii.

Celem naszej konferencji jest stworzenie dyskusji na temat rozwoju nowych technologii a obecnym prawodawstwem. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na poniższą agendę:
1. E-administracja
2. Prawna kontrola rynku elektronicznego
3. Rynek usług elektronicznych
4. Prawo cywilne a nowe technologie
5. Aspekty finansowe i podatkowe nowych technologii
6. Prawnokarne zagadnienia nowych technologii
7. Przestępstwa internetowe
8. Nowoczesne technologie a rozwój przedsiębiorstw i gospodarki.

Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł i obejmuje on czynny udział w konferencji oraz materiały pokonferencyjne. Udział bierny w konferencji jest bezpłatny.
Czekamy na Państwa abstrakty (ok. 500-1000 znaków) i propozycje tematów do dnia 15 lutego pod adresem email technologie2019@wp.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru nadesłanych abstraktów.