II OKN „Dowody w polskim postępowaniu karnym”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  II OKN „Dowody w polskim postępowaniu karnym”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/492221355150850/

 • Data:

  2021-05-21

 • E-mail:

  studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com

 • Lokalizacja:

  On-line

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2021-05-12

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt poinformować, że Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego podjęło wspólną inicjatywę organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dowody w polskim postępowaniu karnym”. Konferencja ta odbędzie się dnia 21 maja 2021 r. w formie on-line.
Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki związanej z dowodami w polskim postępowaniu karnym. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.
WAŻNE INFORMACJE:
1. CZAS I MIEJSCE: 21 maja 2021 r.
Konferencja odbędzie się w formie on-line, poprzez wystąpienia uczestników w prywatnej grupie na portalu Facebook.
2. UDZIAŁ CZYNNY:
Osoby zainteresowane udziałem czynnym są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym załączenia abstraktu (max. 1000 znaków ze spacjami), do dnia 12 maja 2021 r.
Osoby zainteresowane udziałem czynnym zostaną poinformowane przez Organizatorów drogą mailową o zakwalifikowaniu się abstraktów do dnia 16 maja 2021 r.
Za udział w Konferencji nie przewiduje się opłaty konferencyjnej.
Istnieje możliwość Współautorstwa.
‼Udział czynny jest CERTYFIKOWANY. Certyfikaty wystawiane są WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej i wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail.‼
3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Link do formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/…/152Q0AVu6E1SQcFrCmClu…/edit…
4. UDZIAŁ BIERNY
Ze względu na formę konferencji Organizatorzy NIE przewidują uczestnictwa biernego.
WAŻNE DATY:
12 maja 2021 r.- ostatni dzień zgłoszeń na Konferencję
16 maja 2021 r.- informacje od Organizatorów o zakwalifikowaniu się abstraktu na Konferencję
21 maja 2021 r.- dzień Konferencji
REGULAMIN KONFERENCJI:
https://drive.google.com/…/1SeH7A…/view…
W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:
studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com
W temacie e-mail prosimy wpisać tytuł Konferencji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką procesu karnego!
Komitet Organizacyjny