II Ogólnopolska Konferencja Prawa Piłkarskiego

II Ogólnopolska Konferencja Prawa Piłkarskiego

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

  • Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie,
    Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej,
    Koło Naukowe Prawa Prywatnego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Piłkarskiego

Obszar zagadnień prawa piłkarskiego to coraz istotniejszy element porządku prawnego mający przed sobą konieczną perspektywę rozwoju.
W odpowiedzi na rozwój dyscypliny naukowej, jaką jest prawo piłkarskie mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji wydarzenia naukowego, jakim jest:
II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Piłkarskiego.
Wyrażamy nadzieję, że zaproponowane wydarzenie, podobnie jak w roku minionym, spotka się z szerokim Państwa zainteresowaniem.
W trakcie konferencji chcielibyśmy poruszyć zagadnienia prawa sportowego z uwzględnieniem prawa krajowego, jak i międzynarodowego, regulacji piłkarskich związków sportowych, z uwzględnieniem statusu zawodników, menadżerów oraz klubów piłkarskich, również tematyka struktury prawnej, zarządzania oraz działalności podmiotów prawnych związanych z szeroko rozumianym biznesem piłkarskim, akademii i szkółek piłkarskich oraz spółek prawa handlowego i jednostek samorządu terytorialnego, które coraz bardziej i częściej angażują się w sponsoring piłkarski. Podczas wydarzenia planowane jest także przedstawianie zagadnień związanych z ochroną prawno-karną i sferą bezpieczeństwa, co dotyczyć będzie zagadnień: bezpieczeństwa zawodów piłkarskich, także zagadnień prawo-karnych, związanych z szeroko rozumianymi zjawiskami kryminogennymi, które towarzyszą piłce nożnej i miejscu, jakim jest stadion.

UDZIAŁ CZYNNY W KONFERENCJI:
Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 50 złotych. Opłata Konferencyjna zawiera: pakiet materiałów konferencyjnych, certyfikat, uczestnictwa, – poczęstunek w przerwie kawowej. Numer rachunku, na który należy dokonać wpłat zostanie udostępniony osobom zgłaszającym udział w konferencji, w odpowiedzi na kierowane zgłoszenia. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

ABSTRAKTY I AKCEPTACJA TEMATÓW:
Abstrakty referatów winny być złożone najpóźniej do na adres e-mail sknprawaprywatnegouwm@gmail.com do 5 marca 2019r.
Informacje o akceptacji tematów referatów przekazane zostaną do dnia 7 marca 2019r.
WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU
Długość tekstu powinna wynosić 250-500 słów.

Długość referatu nie powinna przekraczać 12 minut.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyboru referatów dokona.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową:
sknprawaprywatnegouwm@gmail.com

Osobom zainteresowanym noclegiem organizator proponuje ofertę Hotelu Park (standard 3-gwiazdkowy), który współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim. Wynegocjowana cena ze śniadaniem:
• pokój jednoosobowy 180 zł
• pokój dwuosobowy 160 zł.

Adres: Aleja Warszawska 119, 10-701 Olsztyn

DO ZOBACZENIA NA WARMII!