II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa Nowych Technologii w obliczu Ochrony Praw Człowieka”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa Nowych Technologii w obliczu Ochrony Praw Człowieka"

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa Nowych Technologii w obliczu Ochrony Praw Człowieka”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/1618449264925502/

 • Data:

  2019-06-17

 • E-mail:

  knpkp.wpia.uksw@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Warszawa

opis wydarzenia:

Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawa Nowych Technologii w obliczu Ochrony Praw Człowieka” , która odbędzie się 17 czerwca w godzinach od 9:00 do 17:00 w sali 327 w Auditorium Maximum UKSW na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie).

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego oraz Katedrę Postępowania Karnego we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Karnego Procesowego oraz Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW.

Celem konferencji jest dokonanie analizy regulacji prawnych dotyczących nowych technologii, a przede wszystkim ich wpływu na prawa człowieka oraz ich ochronę. Współczesny rozwój nowych technologii może stwarzać istotne zagrożenia dla praw podstawowych przynależnych każdej jednostce. W ostatnim czasie można było zaobserwować znaczący wzrost ilości regulacji prawnych dotyczących nowych technologii oraz ich intensywność i wpływ na życie społeczno-gospodarcze. Wraz z powiększaniem się obszaru, na którym zostają zastosowane nowe technologie stwarza możliwość ich ingerencji w prawa jednostki. W związku z powyższym uważamy za istotne poddanie pod ocenę istniejących regulacji prawnych dotyczących nowych technologii w kontekście możliwości naruszania przez nie praw człowieka, a także sformułowanie wniosków de lege ferenda odnośnie ich skuteczniejszej ochrony. Obrady konferencji staną się okazją do rozważań nad perspektywą dalszego rozwoju regulacji prawnych dotyczących nowych technologii z poszanowaniem praw człowieka.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:
1. E-konsument a prawa człowieka
2. E-zdrowie a prawa człowieka
3. E-wymiar sprawiedliwości a prawa człowieka
4. E-usługi publiczne a prawa człowieka
5. IT & e-commerce a prawa człowieka
6. Społeczny wymiar nowych technologii

Do uczestnictwa czynnego zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów zainteresowanych tematyką praw człowieka oraz praw nowych technologii.

Konferencja ma charakter otwarty i bezpłatny zarówno w przypadku uczestnictwa biernego, jak i czynnego.

Rejestracji uczestnictwa czynnego można dokonywać do dnia 1 czerwca przy pomocy formularza dostępnego na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/11JVQ9giTq45hg2fGlsvuZ-0KFjciNOxUABlFxjstKvs

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszych zgłoszeń.

Wyboru najlepszych abstraktów dokona Kapituła Konferencyjna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach konferencji wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka oraz praw nowych technologii.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
E-mail: knpkp.wpia.uksw@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/KNPKPUKSWWPIA