II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Medycyna i prawo

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Medycyna i prawo”. Chcemy skłonić młodych naukowców do podjęcia refleksji nad aspektami funkcjonowania zagadnień na styku medycyny i prawa. Uważamy, że analiza trendów korelacji medycyny i prawa oraz współoddziaływania niniejszych dziedzin na siebie może być nie tylko ciekawa teorio-poznawczo, ale także może nieść za sobą głębokie znaczenie praktyczne.

Ze względów sanitarnych konferencja odbędzie się w trybie online za pomocą platformy MS Teams. Konferencja zostanie przeprowadzona w poniedziałek 6 września 2021 w godz. 9-17. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat imienny (online – wraz z wdrożonym systemem weryfikacji) a także w razie potrzeby certyfikat w formie papierowej (wysłany pocztą).

Nabór abstraktów trwa do wtorku 31.08.2021 do końca dnia.

Wśród wyróżnionych tematów chcielibyśmy w szczególności zwrócić uwagę na:

Medyczne aspekty regulowane przez prawo.
Klauzula sumienia.
Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym.
Odszkodowania za błąd medyczny.
Ochrona prawna osób umieszczanych w szpitalach psychiatrycznych.
Obowiązek szczepień.
Dostęp do opieki medycznej.
Prywatny system ochrony zdrowia.
Ubezpieczenia zdrowotne.
Systemy pracy pracowników medycznych.
Medycyna w obliczu COVID-19.
Wola pacjenta w realizacji czynności medycznych.
Odpowiedzialność cywilna lekarzy.
Odpowiedzialność karna lekarzy.
Kodeksy deontologiczne zawodów medycznych.
Ochrona danych osobowych pacjentów.
E-recepty.
Telemedycyna.
E-usługi medyczne.
Elektroniczna kartoteka medyczna.
Prawo autorskie w naukach medycznych.
Problematyka nieletnich w podmiotach medycznych.
Religia a medycyna (problematyka kolizji norm moralnych i medycznych).
Podane tematy są wyłącznie przykładowymi i jesteśmy otwarci również na poruszenie innych zagadnień.

Zainteresowanych prelegentów zapraszamy do zgłoszenia swojego abstraktu do wtorku 31.08.2021 do końca dnia. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, tytuł/ stopień zawodowy/ naukowy tytuł wystąpienia, afiliacje, abstrakt do 1200 znaków ze spacjami.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: kontakt@think-make.pl

Udział w konferencji można zaliczyć do swojego dorobku naukowego co pozwoli na ubieganie się o stypendia.

Koszt udziału w konferencji to 89 zł.
Płatne dopiero po merytorycznej kwalifikacji kandydata do wystąpienia. Kwalifikacja nastąpić powinna 1 września do końca dnia.

Możliwe jest samo wystąpienie (widzimy się za pomocą kamer internetowych) lub także wystąpienie wraz z prezentacją multimedialną.

Udział bierny niecertyfikowany – konferencja będzie transmitowana na facebooku wydawnictwa. Nie trzeba zgłaszać chęci uczestnictwa.

Udział bierny certyfikowany – potwierdzony odpowiednim dyplomem 39 zł.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem: kontakt@think-make.pl

Przewodniczący komitetu naukowego: dr Kamil Stępniak

Patronat medialny: Czas Prawnika