I OKN „Współczesne wyzwania wiktymologii”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  I OKN „Współczesne wyzwania wiktymologii”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2867623509952713/

 • Data:

  2020-05-22

 • E-mail:

  studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com

 • Lokalizacja:

  On-line

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-05-15

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, że Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego podjęło wspólną inicjatywę organizacji I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania wiktymologii”. Konferencja ta odbędzie się dnia 22 maja 2020 r. w formie on-line.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki wiktymologii. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

WAŻNE INFORMACJE:

1. CZAS I MIEJSCE: 22 maja 2020 r.
Konferencja odbędzie się w formie on-line, poprzez publikację uczestnikom Konferencji przesłanych wcześniej nagrań wystąpień.

2. UDZIAŁ CZYNNY:
Osoby zainteresowane udziałem czynnym są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podania abstraktu (max. 250 słów) do dnia 15 maja 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym zostaną poinformowane przez Komitet Organizacyjny drogą mailową o zakwalifikowaniu się abstraktów do dnia 16 maja 2020 r.

Przewidywany czas wygłoszenia referatu wynosi 10 minut.
Udział czynny jest bezpłatny.

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Link do formularza zgłoszeniowego:

https://drive.google.com/open?id=1UG-XdRaBR-hLbcDcR7bd3SOz-wGmCiVhzzllZT4XHsA

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:

studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com

W temacie e-mail prosimy wpisać tytuł konferencji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką wiktymologii!