I OKN: Prawo rzeczowe, jego ewolucja i kierunki zmian

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  I OKN: Prawo rzeczowe, jego ewolucja i kierunki zmian

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/810691429413927/

 • Data:

  2020-09-12

 • E-mail:

  konferencja.ususiuris@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-08-18

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawo rzeczowe, jego ewolucja i kierunki zmian”.
✅ Stosunki prawnorzeczowe niewątplwie pełnią kluczową rolę w polskim systemie prawnym – dotyczą bezpośrednio własności, której to ochronę gwarantuje wprost Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też tak istotne są trwałość i stabilność instytucji prawa rzeczowego.
Nieunikniona jest jednak ewolucja prawa w ogólności, a co za tym idzie – również prawa rzeczowego.
W związku z powyższym zdecydowaliśmy się nadchodzącą Konferencję w całości poświęcić problemowi zmian zachodzących w tej materii. Celem Konferencji jest w szczególności zwrócenie uwagi na kierunki rozwoju instytucji prawa rzeczowego, a także na wyzwania stojące przed nim w zakresie obrotu gospodarczego, u podstaw którego leżą stosunki prawnorzeczowe.
Do wygłoszenia referatów zapraszamy studentów kierunków prawniczych i doktorantów zainteresowanych tematyką instytucji i stosunków prawnorzeczowych. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.
✅ Konferencja odbędzie się dnia 12 września 2020 r. w sali gamma w Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.
✅ Uczestnictwo czynne – opłata będzie ustalona w zależności o kosztów wysyłki certyfikatów
✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres email: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsB1TLyAdyTQYo50OY1n7pQZl6Ji909m-GXt3ugbvy8Ylx9g/viewform
✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy także, aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.
!! Termin składania abstraktów: 18 sierpnia !!

✅ Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Uczestnik bierny otrzyma certyfikat uczestnictwa biernego w konferencji. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDtJLGlHyDCvQ9ys83dqNutTZsK-_6qM76riAVaL1nCSJNWQ/viewform
!! Termin rejestracji uczestników biernych do 10 września 2020 r.!!
✅ Po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów będziemy czekać na wpłaty od uczestników czynnych – numer rachunku bankowego
i termin dokonywania przelewów podamy później.
✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com
Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Organizatorzy