I OKN: Prawo autorskie XXI wieku – wyzwania i perspektywy

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawo autorskie XXI wieku – wyzwania i perspektywy”.

✅ Prawo autorskie jest dyscypliną prawa cywilnego, która wchodzi w skład szerszej grupy regulacji prawnej dotyczącej własności intelektualnej. W polskim ustawodawstwie za przedmiot prawa autorskiego uważa się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

✅ Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na dynamiczny rozwój prawa autorskiego oraz wskazanie wyzwań przed nim stojących zarówno na gruncie prawa, jak i innych dziedzin twórczej działalności człowieka. Czy dyscyplinę tę czeka perspektywa przerostu regulacji prawnej?

Do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką prawa autorskiego. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych osób z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.

✅ Konferencja odbędzie się dnia 22 sierpnia 2020 roku na Platformie Microsoft Teams.

✅ Uczestnictwo czynne – opłata zostanie ustalona stosownie do kosztów przygotowania certyfikatu uczestnictwa i jego wysyłki.

✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o:
– przesłanie abstraktu wystąpienia na adres email: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/16UDOJRpvktGCkuW52knCHyPX-SvQH3khvvHNc1dYEdY/edit?usp=sharing

!Termin składania abstraktów – do dnia 14 sierpnia 2020!

✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów (czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy także, aby plik w swojej nazwie zawierał wyłącznie imię i nazwisko. W treści prosimy o wskazanie reprezentowanej uczelni/ośrodka. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

✅ Wyniki naboru abstraktów ogłosimy do dnia 16 sierpnia 2020 r.

✅ Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1HWWSxzlX-RAcg9V371WL90PBNGQN33X2F8ZCs6OdxOU/edit?usp=sharing

!Termin zgłoszeń uczestników biernych do dnia 20 sierpnia 2020 (do godziny 20:00)!

✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Organizatorzy