I OKN Odpowiedzialność deliktowa w polskim prawie cywilnym

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Odpowiedzialność deliktowa w polskim prawie cywilnym”.

✅ Odpowiedzialność deliktowa stanowi konsekwencję zdarzenia cywilnoprawnego, jakim jest czyn niedozwolony. Z uwagi na mnogość i różnorodność przypadków określanych tym pojęciem, tematyka odpowiedzialności ex delicto nadal jawi się jako zagadnienie aktualne i inspirujące.

✅ Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na pojawiające się kierunki rozwoju odpowiedzialności deliktowej, a także na problemy interpretacyjne dotyczące norm prawnych ją regulujących.

✅ Do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką odpowiedzialności ex delicto. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych osób z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.

✅ Konferencja odbędzie się dnia 1 sierpnia 2020 roku na platformie Microsoft Teams.

✅ Uczestnictwo czynne – opłata zostanie ustalona stosownie do kosztów przygotowania certyfikatu uczestnictwa i jego wysyłki.

✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o:
– przesłanie abstraktu wystąpienia na adres email: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1DwH_n19YZfCC39rBTtWOh2I4ROKTxDEHvY82vXXdygM/viewform?fbclid=IwAR0QXi0gmxBrNnD40r2jn2APvr4enoMkCvPYZ5JNeKKwonsZ5cvyfYA_zlc&edit_requested=true

!Termin składania abstraktów – do dnia 24 lipca 2020!

✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów (czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy także, aby plik w swojej nazwie zawierał wyłącznie imię i nazwisko. W treści prosimy o wskazanie reprezentowanej uczelni/ośrodka. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

✅ Wyniki naboru abstraktów ogłosimy do dnia 26 lipca 2020 r.

✅ Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1Ny9OcDg4Ktjqitd9CoClDu30eUGUFkGeJxECPK4TUI0/viewform?fbclid=IwAR3QZ0mQaujjB20jeBnQ8bkFYBY5rLHVPJuAe4ZBHHTL7PyGeTYHmHj7Nj0&edit_requested=true

!Termin zgłoszeń uczestników biernych do dnia 31 lipca 2020 r. (do godziny 20:00)!

✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Organizatorzy