I OKN: Konsument w polskim prawie cywilnym

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Konsument w polskim prawie cywilnym”.

✅ Prawo konsumenckie to bez wątpienia dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa. Zarówno w polskim, jak i w ogólnoeuropejskim obrocie prawnym zwraca się coraz to większą uwagę na regulację stosunków prawnych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Wiąże się to z poszerzaniem zakresu ochrony obejmującej konsumentów jako modelowo słabszej strony obrotu gospodarczego.

✅ Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na rozwój obrotu konsumenckiego oraz jego wpływu na życie codzienne, mając na uwadze zwłaszcza pozycję konsumenta w polskim prawie cywilnym. Rozważając tę problematykę, trzeba równocześnie pamiętać o istotnym wpływie prawodawstwa europejskiego na kształtowanie się krajowego porządku prawnego w zakresie ochrony konsumentów.

Do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką obrotu konsumenckiego. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych osób z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.

✅ Konferencja odbędzie się dnia 24 lipca 2020 roku na Platformie Microsoft Teams.

✅ Uczestnictwo czynne – opłata zostanie ustalona stosownie do kosztów przygotowania certyfikatu uczestnictwa i jego wysyłki.

✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o:
– przesłanie abstraktu wystąpienia na adres email: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/11aKssRN7xyKCzWYEAOqwolVl9gbKXPbpeKZNRviZizY/viewform?fbclid=IwAR3GYz4RXGqE5Bu7DDBamHHnuO4nmAr02ijTzpVMVC76CMoTsrSHxJkjBeg&edit_requested=true

!Termin składania abstraktów – do dnia 17 lipca 2020!

✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów (czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy także, aby plik w swojej nazwie zawierał wyłącznie imię i nazwisko. W treści prosimy o wskazanie reprezentowanej uczelni/ośrodka. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

✅ Wyniki naboru abstraktów ogłosimy do dnia 19 lipca 2020 r.

✅ Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1QohPmh4goCvczm_kVSdyU-gcwf92VpRvI-bw-NoV5DQ/viewform?fbclid=IwAR1WxX6rjlrOX8y4Ht366JbRMS56ZRz5M8T74D8oS_EPJ702j9rtRNm5LEM&edit_requested=true

!Termin zgłoszeń uczestników biernych do dnia 23 lipca 2020 (do godziny 20:00)!

✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Organizatorzy