I Ogólnopolski „Szczeciński Kongres Młodych Naukowców LegalTech and FinTech”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  I Ogólnopolski „Szczeciński Kongres Młodych Naukowców LegalTech and FinTech”

 • Kategoria:

  Kongres

 • Facebook:

  https://fb.me/e/2AsGyYRtZ

 • Data:

  2022-05-21

 • E-mail:

  iksdus@usz.edu.pl

 • Lokalizacja:

  Online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2022-05-08

opis wydarzenia:

I Ogólnopolski „Szczeciński Kongres Młodych Naukowców LegalTech&FinTech”
Szanowni Państwo!
Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają Państwa do udziału w I Ogólnopolskim „Szczecińskim Kongresie Młodych Naukowców LegalTech&FinTech”.

𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 maja 2022 w godzinach 9:00-18:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

TEMATYKA 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉I?
Pierwszy dzień konferencji zostanie poświęcony tematyce LegalTech, drugi – tematyce FinTech. Zakładamy, iż wydarzenie zyska aprobatę i zainteresowanie młodych naukowców z zakresu dyscyplin naukowych obejmujących: nauki prawne, ekonomię i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, a także kierunków technicznych. W celu uatrakcyjnienia wydarzenia, a także nadania mu charakteru praktycznego planujemy również uczestnictwo przedstawicieli firm technologicznych oraz związanych z finansami.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy badaczy, doktorantów, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji, chcące zaprezentować wyniki swoich badań szerszej publiczności
• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką Fintech oraz LegalTech.

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄– 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Przesłanie abstraktu według wytycznych dostępnych pod adresem: https://tiny.pl/925wj

2. Wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/9bKffdykZNhy5zND6

3. Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu czynnego uczestnictwa. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem wskazanym wyżej.
4. Akceptacja przepisów RODO w formularzu czynnego uczestnictwa.
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego na konferencję należy dokonać do godz. 23:59 dnia 8 maja 2022 r.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 15 maja 2022 r. na adres e-mail wysłany podczas zgłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/Y23mVx8xU9UxdHUP6

Czynności tej należy dokonać do godz. 23:59 dnia 20 maja 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji.

𝐅𝐀𝐐
• Link do wydarzenia zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez kilku uczestników;
• Czas wystąpienia wynosi maksymalnie 20 min;
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji);

𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres: kongresmlodychnaukowcow@gmail.com
Do zobaczenia na konferencji!