I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Potęga Fal. Prawo morskie na przestrzeni dziejów”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Potęga Fal. Prawo morskie na przestrzeni dziejów”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/1703148376512738

 • Data:

  2020-11-21

 • E-mail:

  prawobrytyjskie.uam+czynne@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-11-10

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Potęga Fal. Prawo morskie na przestrzeni dziejów”.
Jedną z przyczyn siły i potęgi Imperium Brytyjskiego, trwającej przez tak długie wieki, była silna flota morska, zarówno ta kupiecka, jak i też słynna Royal Navy. Ekspansja polityczna, kulturowa i ekonomiczna Wielkiej Brytanii, począwszy od wieku XVII, nie miałaby miejsca, gdyby nie rozwijające się i coraz silniejsze flotylle brytyjskich okrętów handlowych, badawczych i wojennych. Z chaosu, wraz z upływem czasu, praktyka żeglarska – handlowa i wojskowa – wykształciły zwyczaje i niepisane zasady, których żeglarze i marynarze z Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw europejskich Europy zaczęli przestrzegać. W wieku XVII Brytyjczycy rozpoczynają oznaczać okręty w sposób systematyczny, poprzez wpisy statków do rejestrów, wydawanie statkom ich indywidualnych dokumentów lub wprowadzenie obowiązku wciągniętej bandery, a niektórzy piraci otrzymują stałe zlecenia od władz państwowych na tropienie wrogich flot handlowych i wojskowych, na wodach Europejskich i Nowego Świata. Piraci stają się kaprami. Z czasem, akty prawne wydawane przez organy państwowe Wielkiej Brytanii, a później Hiszpanii i innych państw, w tym i akty prawne o charakterze wewnętrznym wydawane przez brytyjską Admiralicję, zastępują prawo zwyczajowe.
Celem planowej konferencji jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii rozwoju prawa morskiego Imperium Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw świata, wzorujących swe prawo na brytyjskim. Prawo morskie dało początek rozwojowi kompleksowego prawa międzynarodowego, na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej oraz militarnej.
Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów, doktorantów, a także praktyków, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji. Liczymy na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu tematycznego, który obejmuje konferencja. Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny wyznaczony przez tytuł konferencji pozwoli Państwu na wybór wielu ciekawych tematów.
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniu 21 listopada 2020 roku, na platformie Microsoft Teams. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Konferencja odbędzie się w przeciągu dwóch dni. Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 25 zł. Po zakończeniu Konferencji zaświadczenia uczestnictwa czynnego wraz z innymi dokumentami zostaną wysłane do prelegentów niezwłocznie drogą pocztową.
Chęć uczestnictwa czynnego prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety zawartej w poniższym linku oraz o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres mailowy Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego prawobrytyjskie.uam+czynne@gmail.com
https://docs.google.com/…/1U7NQtaSnOPl3Lq7aCsRLaOwPQH4…/
Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Chęć uczestnictwa biernego prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety zawartej w linku poniżej.
W przypadku chęci otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo bierne opłata za jego wydanie wynosi 25 zł.
https://docs.google.com/…/1pDnvOI-YUZDUAb…/
Proponowane tematy wystąpień:
– Listy kaperskie – przyczyny powstania, rozwój instytucji
– Rozwój rejestrów statków w Imperium Wielkiej Brytanii
– Zasady żeglugi morskiej – aspekty prawne
– Wydawanie dokumentacji statkom – wymogi techniczne
– Akty nawigacyjne jako kamień milowy w historii rozwoju prawa morskiego
– Konwencje genewskie a ich wpływ na prawo morskie
– Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej
– Bezpieczeństwo morskie w polityce III Rzeczpospolitej Polskiej
– Wojny dorszowe
– Wpływ Brexitu na politykę morską państw europejskich
– Chiny vs. USA. Morska rywalizacja potęg w obszarze Pacyfiku
– Bezpieczeństwo energetyczne Polski a ochrona szlaków morskich
– Prawo morskie wobec obu wojen światowych
– Zbrodnie wojenne popełniane na morzu
– Internowanie okrętu strony wojującej w porcie neutralnym w trakcie trwania konfliktu zbrojnego. Zagadnienia problemowe.
– Morski terroryzm w XX i XXI wieku.
– Piraci XXI wieku.
– Cieśnina Ormuz jako punkt strategiczny w basenie Morza Arabskiego.
– Morskie konflikty zbrojne w dziejach.
– Rozwój handlu morskiego na przestrzeni dziejów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wymogi dotyczące abstraktu:
– do 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim.
– Format: Microsoft Word
– Prosimy, aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko
– w samym abstrakcie należy podać nazwę reprezentowanej uczelni oraz stopień naukowy
Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 15 minut.
Termin nadsyłania abstraktów mija 10 listopada 2020 r..
Planowane ogłoszenie wyniku naborów abstraktów nastąpi 15 listopada 2020r..
Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: prawobrytyjskie.uam@gmail.com.
Organizatorzy