I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego. XXI wiek – czas stabilizacji, ewolucji, czy rewolucji prawa handlowego?

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego. XXI wiek – czas stabilizacji, ewolucji, czy rewolucji prawa handlowego?

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/1144375802433660/

 • Data:

  2019-12-16

 • E-mail:

  knph.uwb@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Białystok, Wydział Prawa UwB, sala 216

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2019-12-04

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo!

Opiekun i członkowie Koła Naukowego Prawa Handlowego przy Wydziale Prawa UwB mają przyjemność zaprosić do czynnego i biernego udziału w „I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego. XXI wiek – czas stabilizacji, ewolucji, czy rewolucji prawa handlowego?”, które odbędzie w dniu 16 grudnia 2019 r., na Wydziale Prawa UwB w Białymstoku.

I FMBPH kierowane jest do studentów prawa lub administracji, doktorantów, jak również magistrów prawa.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania propozycji tematów i abstraktów (link do formularza poniżej).

Zakres tematyczny I FMBPH:
1. Kodeks Spółek Handlowych,
2. Kodeks Cywilny,
3. Kodeks Postępowania Cywilnego,
4. Prawo upadłościowe,
5. Prawo restrukturyzacyjne,
6. Prawo przedsiębiorców,
7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
9. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,
10. Prawo wekslowe,
11. Prawo czekowe;
12. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
13. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
14. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
15. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
16. Prawo podatkowe,
17. Przedsiębiorca w prawie administracyjnym,
18. Prawo nowych technologii.

Koszt: 75 zł (w tym pakiet konferencyjny i obiad)

Czas wystąpienia: 8 minut

Data: 16 grudnia 2019 r.,
Godzina: 10:00,
Miejsce: Białystok, Wydział Prawa UwB, sala 216 (I piętro)

ZGŁOŚ SIĘ!

Zgłoszenia do 4 grudnia 2019 r.

Link do rejestracji: https://forms.gle/PgPaM4Eap5jA4Edk8

Serdecznie zapraszamy!
Opiekun i członkowie KNPH przy Wydziale Prawa UwB