Forum Praw Człowieka na Różnych Kontynentach: Wprawieni w Energetykę

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Forum Praw Człowieka na Różnych Kontynentach to wydarzenie, które w ELSA Kraków istnieje już od trzech lat, chociaż w różnych formach i z naciskiem na różne tematyki. Pierwszą jego inkarnacją była lokalna Konferencja Prawa Człowieka na Różnych Kontynentach – zorganizowana w dwóch edycjach, najpierw skupiając się na tematyce ochrony praw człowieka w najdalszych zakątkach świata a potem na historiach prawniczek i aktywistek, które wywarły znaczny wpływ na kształtowanie tego systemu.
Następnie, obrało ono formę Ogólnopolskiej Konferencji Praw Człowieka na Różnych Kontynentach, która okazała się niesłychanym sukcesem, z ponad dwudziestoma wystąpieniami, panelem dyskusyjnym i warsztatami przeprowadzonymi na przestrzeni dwóch dni.
Tegoroczną edycję projektu planujemy poświęcić rozwojowi prawa energetycznego i zmianach klimatu. Kryzys klimatyczny wymaga podjęcia przez nas nowych rozwiązań i przyjęcia innego sposobu myślenia o rzeczywistości, który musi być zgodny z podstawowymi założeniami współczesnego systemu praw człowieka.
Sektor energetyki, który jest jednym z głównym elementów składających się na omawiany problem, przechodzi zmiany, które chcemy ocenić pod kątem praw człowieka. W ramach konferencji chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzanie OZE może odbywać się kosztem praw człowieka oraz czy nieodnawialne źródła energii powinny być dalej stosowane przez państwa.
Chcemy również przyjrzeć się się przeszłości – zobaczyć zmianę, która powstała w nas, społeczności ludzkiej, przez ostatnie 30 lata w zakresie obecnych zmian i wyciągnąć wnioski na przyszłość.