Drafting Contracts in English Made Easy!

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

The Center For American Studies would like to invite you to participate in an intense, certified weekend course with a law professor from the United States (alumna of Oxford, Princeton and Virginia Law School) titled „Drafting Contracts in English Made Easy!”.
The goal of the course is simple: you will master the art of writing contracts in English.

➡️𝐖𝐇𝐄𝐍 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄?
The course starts on Friday (October 8th) at 6.00 p.m. and ends on Sunday (October 10th) at 6.30 p.m. (Warsaw time). Please find the exact schedule below. We will begin at 1.30 on Saturday and Sunday because Prof. Fischer will be teaching live from Washington, D.C.

➡️𝐖𝐇𝐘 𝐒𝐇𝐎𝐔𝐋𝐃 𝐘𝐎𝐔 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑?
Because our „Drafting Contracts in English Made Easy!” course taught by Prof. Susanna Frederick Fischer is strictly practical.
• You will learn the terminology necessary for drafting contracts in English and gain skills critical for their formal organization
• You will finally understand what makes or brakes your contract drafting and how to write precisely and effectively
• You will learn about the major types of provisions that are fundamental to secure your client
• You will learn the best tips for effective contract drafting

➡️𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐘 𝐏𝐑𝐀𝐂𝐓𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄
Day 1. Friday
(6:00 pm – 8:15 pm)
1. Contracts and business relationships in American law
2. Contract negotiations
3. Risk allocation
4. Types of contractual provisions (e.g. representations, covenants, conditions precedent, remedial provisions, definitions)
Day 2. Saturday
(1:30 pm – 6:30 pm)
1. The contract drafting process
2. Effective contract drafting in English – what to do and what to avoid
3. Drafting language in English (e.g., reasonableness, consent not to be unreasonably withheld, best/reasonable efforts, promptly, terms of inclusion and exclusion)
Day 3. Sunday
(1:30 pm – 6:30 pm)
1. Contractual amendments, waivers, consents
2. Legal form and formalities, governing law
3. Organization and aesthetics of contracts
4. Post-contract review and due diligence

➡️𝐂𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋𝐒
Every participant of the course will receive a package of free materials for self-study of Legal Writing.

➡️𝐈𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐎𝐑 – 𝐏𝐑𝐎𝐅. 𝐒𝐔𝐒𝐀𝐍𝐍𝐀 𝐅𝐈𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑
👩🏼‍🏫Professor Susanna Frederick FIscher is an experienced New York attorney and an English barrister. She specializes in contracts, civil procedure, copyright law, art law, media law, and cyberlaw.
Professor Fischer received her legal education at Merton College, University of Oxford, where she received a B.A. in jurisprudence, and the University of Virginia School of Law, where she was awarded the LL.M. degree. She also studied at Princeton University, where she earned an A.B. in history, magna cum laude.
Professor Fischer practiced for five years as a barrister in London, England, at 5 Raymond Buildings, one of the best law firms in the Anglophone world. She represented clients before all levels of English courts and tribunals, including the House of Lords. In London, she also worked as a Night Lawyer providing pre-publication legal advice for News International plc, the publishers of The Times, The Sunday Times, and the Sun. She also taught Contracts at London Guildhall University. She later spent three years practicing intellectual property law as an associate at two prestigious New York City law firms, Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP and Paul, Hastings, Janofsky and Walker LLP.
Prof. Fischer currently teaches at the CUA Columbus School of Law. For more, see: https://tinyurl.com/3bkjcj28

✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐄
All of our courses are certified. You will be awarded an official digital certificate signed by the Center For American Studies’ President and our Director of Academic Affairs (you may then print the certificate​ or post it to your LinkedIn or other professional channels​).
The certificate includes the amount of course hours. We may also provide you with a supplement – syllabus of course contents.

➡️𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄
❗️Promotional price (only if you apply before September 19, 2021) : 499 PLN / 109 EUR ❗️
Regular price (if you apply before September 29): 799 PLN / 175 EUR
Late-payment price (if you apply after September 29): 999 PLN / 219 EUR

➡️𝐄𝐀𝐒𝐘 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍
Please register using this short form:
https://forms.gle/W68YzajfKocMtH866
That’s all you need to do to register!
The final deadline for registration: September 29, 2021.

➡️𝐐𝐔𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒?
Please send all of your questions to the Center For American Studies Facebook page via a private message. See you online!

–––––––––– INFORMATION IN POLISH ––––––––––
Center For American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i certyfikowanym weekendowym szkoleniu ze sporządzania umów w języku angielskim prowadzonym przez amerykańską profesor prawa (absolwentkę Oxford, Princeton i Virginia Law School): „Drafting Contracts in English Made Easy!”.
Cel kursu jest prosty: nauczysz się sporządzać umowy w języku angielskim.
Nie wymaga tłumaczenia fakt, że jeżeli jesteś prawnikem, managerem czy przedsiębiorcą, umiejętność precyzyjnego formułowania złożonych postanowień umownych w języku angielskim jest Ci niezbędna.

➡️𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Szkolenie rozpoczyna się w piątek 8 października o 18.00, zaś kończy w niedzielę 10 października o 18.30. Dokładne godziny szkolenia znajdują się poniżej. W sobotę i w niedzielę rozpoczynamy o 13.30 ze względu na miejsce zamieszkania prof. Fischer (Waszyngton, USA).

➡️𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Ponieważ szkolenie „Writing Contracts in English Made Easy!” prowadzone przez światowej klasy profesor prawa –Susannę Fischer – ma ściśle praktyczny charakter.
• Poznasz terminologię niezbędną do sporządzania umów w języku angielskim oraz metody ich formalnej organizacji
• Nauczysz się jak precyzyjnie formułować postanowienia umowy, tak aby zabezpieczyć klienta i przeciwdziałać ryzyku
• Poznasz najważniejsze typy postanowień umownych, które wykorzystasz przy pisaniu umów w profesjonalnym obrocie prawnym
• Poznasz techniki dzięki, którym Twoje anglojęzyczne umowy wyrożnią się się stylem i skutecznością

➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
Dzień 1. Piątek
(18.00-20.15)
1. Contracts and business relationships in the Anglophone world [umowy i relacje prawno-biznesowe w świecie anglojęzycznym]
2. Contract negotiations [negocjacje umowy]
3. Risk allocation [alokacja ryzyka]
4. Types of contractual provisions (e.g. representations, covenants, conditions precedent, remedial provisions, definitions) [najważniejsze typy postanowień umownych]
Dzień 2. Sobota
(13.30-18.30)
1. The contract drafting process [proces sporządzania umowy]
2. Effective contract drafting in English – what to do and what to avoid [efektywne pisanie umów w języku angielskim – co robić i czego unikać]
3. Drafting language in English (e.g., reasonableness, consent not to be unreasonably withheld, best/reasonable efforts, promptly, terms of inclusion and exclusion) [język umowy – kluczowe elementy]
Dzień 3. Niedziela
(13.30-18.30)
1. Contractual amendments, waivers, consents [modyfikacje/aneksy, zrzeczenia/odstąpienia, zgody/pozwolenia]
2. Legal form and formalities, governing law [aspekty formalne umów oraz prawo właściwe dla danej umowy]
3. Organization and aesthetics of contracts [prawidłowa organizacja i estetyka umów]
4. Post-contract review and due diligence [poumowny proces weryfikacji i due dilligence]

➡️𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐎𝐖𝐄
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw darmowych materiałów do samodzielnej nauki Legal Writing także po zakończeniu kursu.

➡️𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙Ą𝐂𝐀 – 𝐏𝐑𝐎𝐅. 𝐒𝐔𝐒𝐀𝐍𝐍𝐀 𝐅𝐈𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑
👩🏼‍🏫Prof. Susanna Frederick Fischer, LL.M., jest adwokatem z uprawnieniami do wykonywania zawodu w Anglii i Nowym Jorku. Specjalizuje się w umowach, postępowaniu cywilnym, prawie autorskim, prawie sztuki, prawie medialnym oraz prawie cyberprzestrzeni.
Profesor Fischer zdobyła wykształcenie prawnicze w Merton College na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz University of Virginia School of Law, gdzie uzyskała tytuł LL.M. Studiowała również na Princeton University, gdzie uzyskała tytuł A.B. (magna cum laude) z historii.
Profesor Fischer przez pięć lat praktykowała jako adwokat w Londynie w jednej z najlepszych kancelarii na świecie: 5 Raymond Buildings. Reprezentowała klientów przed angielskimi sądami i trybunałami wszystkich szczebli, w tym przed Izbą Lordów. W Londynie pracowała również jako Night Lawyer, udzielając przed-publikacyjnych porad prawnych dla News International plc, wydawców The Times, The Sunday Times i The Sun. Wykładała także kontrakty na London Guildhall University. Później spędziła trzy lata jako prawnik w dwóch prestiżowych nowojorskich kancelariach prawnych: Skadden, Arps, Slate, Meagher i Flom LLP oraz Paul, Hastings, Janofsky i Walker LLP.
Profesor Fischer aktualnie wykłada na CUA Columbus School of Law. Więcej informacji: https://tinyurl.com/3bkjcj28.

✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn).
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącej szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Na życzenie do certyfikatu możemy dołączyć suplement z wykazem treści szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.

➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
❗️Opłata promocyjna (tylko jeśli zarejestrujesz się do 19 września): 499 PLN ❗️
Opłata standardowa (jeśli zarejestrujesz się przed 29 września): 799 PLN
Opłata „dla spóźnialskich” (jeśli zarejestrujesz się po 29 września): 999 PLN
Ze względu na interaktywny charakter szkolenia zapisy na szkolenie będziemy przyjmować na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

➡️𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐒
Prosimy rejestrować się na kurs przy użyciu krótkiego formularza:
https://forms.gle/W68YzajfKocMtH866
To wszystko! Po dokonaniu zgłoszenia, formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.
Ostateczny termin zgłoszeń: 29 września 2021.

➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Center For American Studies drogą wiadomości prywatnej na fanpage’u na Facebooku lub na legalenglish@cfaspoland.org. Do zobaczenia online!