Czy prawo niemieckie może się przydać w procesie wykładni prawa polskiego?

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Niemieckiej Myśli Prawnej ma przyjemność zaprosić na kolejne merytoryczne spotkanie w tym roku akademickim. Na pytanie „Czy prawo niemieckie może się przydać w procesie wykładni prawa polskiego?” postaramy się odpowiedzieć wraz z Panem prof. Fryderykiem Zollem. 🇩🇪
Prof. Fryderyk Zoll jest wybitnym cywilistą i specjalistą w zakresie prawa porównawczego, wykładowcą na polskich i zagranicznych uniwersytetach, a także członkiem Komisji Nauk Prawnych PAN. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Osnabrück, doktor h.c. Narodowego Uniwersytetu w Tarnopolu.
Niech nie zwiedzie Was teoretycznie brzmiący temat prelekcji – podczas spotkania odkryjemy, jak wiele przemyśleń i płynących z niego wniosków możemy przełożyć na codzienną praktykę prawnika. Szerokie ramy tematyczne, obejmujące zarówno zagadnienia komparatystyczne, jak i prawoznawcze, pozwolą nam na ujęcie problemu z wielu różnych perspektyw. Oczywiście po prelekcji przewidziany jest także czas na pytania do naszego Gościa, do których zadawania gorąco zachęcamy!