Contract Drafting in English – szkolenie weekendowe (Mark Cohen, J.D., LL.M.)

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Contract Drafting in English – szkolenie weekendowe (Mark Cohen, J.D., LL.M.)

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Facebook:

  https://fb.me/e/1WwldNfta

 • Data:

  2022-10-14

 • E-mail:

  haluschenko@cfasofficial.com

 • Lokalizacja:

  Zoom

opis wydarzenia:

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie weekendowe 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐃𝐫𝐚𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 z Markiem Cohenem, praktykującym prawnikiem ze Stanów Zjednoczonych z 38-letnim doświadczeniem.
Celem szkolenia jest nauczenie Cię sporządzania umów w języku angielskim – od pierwszej do ostatniej klauzuli. Motto szkolenia jest proste: maksimum praktyki, minimum teorii.

➡️𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Szkolenie odbywa się w piątkowy wieczór 14 października o godzinie 17.30 i kończy w sobotę 15 października o godzinie 18.00. Format weekendowy szkolenia online na platformie Zoom umożliwia udział osób pracujących w pełnym wymiarze godzin w ciągu tygodnia.

➡️𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Ponieważ szkolenie “𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐃𝐫𝐚𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡” prowadzone jest przez amerykańskiego prawnika z 38-letnim doświadczeniem, który nauczy Cię stricte praktycznych metod sporządzania anglojęzycznych umów – z korzyścią dla Ciebie i Twoich klientów.
➤ Nauczysz się myśleć o sporządzaniu umów w kompletnie nowy, świeży sposób.
➤ Poznasz typowe (i najbardziej zabójcze) błędy popełniane podczas sporządzania umów w języku angielskim oraz sposoby ich eliminacji bazując na dziesiątkach realnych przykładów.
➤ Zrozumiesz praktyczną wagę wzorów najważniejszych klauzul umownych, które prawnicy anglojęzyczni uważają za oczywiste i nauczysz się jak dostosowywać je do potrzeb swojego klienta w danym stanie faktycznym.
➤ Szkolenie przedstawi Ci także na realnych przykładach metody ograniczania kłopotliwego żargonu prawniczego w umowach przy użyciu tzw. plain legal English (“prostego języka angielskiego”).
➤ Dowiesz się jak redagować postanowienia umowne tak, by zapobiegać konfliktom i maksymalizować szanse Twojego klienta na sukces, jeśli nie uda się uniknąć sporu sądowego lub arbitrażu.
➤ Dowiesz się, jak skrócić umowy i uczynić je bardziej zrozumiałymi przy użyciu hiperłączy, harmonogramów i załączników wizualnych.
➤ Dostrzeżesz, że rozróżnienie pomiędzy prawem transakcyjnym (transactional law) a prowadzeniem sporów sądowych (litigation) jest sztuczne, ponieważ spory sądowe w świecie biznesu są najczęściej wynikiem nieprawidłowo sporządzonego dokumentu.

➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
𝐃𝐳𝐢𝐞𝐧́ 𝟏. 𝐏𝐢𝐚̨𝐭𝐞𝐤 – 𝐒𝐳𝐭𝐮𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐝𝐚𝐠𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐮𝐦𝐨́𝐰 𝐰 𝐣𝐞̨𝐳𝐲𝐤𝐮 𝐚𝐧𝐠𝐢𝐞𝐥𝐬𝐤𝐢𝐦 (𝟏𝟕.𝟑𝟎-𝟐𝟎.𝟑𝟎 𝐂𝐄𝐓)
1. „Big picture” – ramy koncepcyjne.
Terminu „umowa” używamy na dwa różne sposoby. Używamy go zarówno w odniesieniu do „spotkania umysłów” jak i dokumentu, który ma odzwierciedlać to „spotkanie umysłów”. Problemy pojawiają się, gdy dokument nie odzwierciedla dokładnie „spotkania umysłów”. Dokument może bowiem zawierać postanowienia, których strony nie omawiały, lub może pomijać postanowienia, na które strony się zgodziły. Mogą też istnieć kwestie, które strony powinny były przedyskutować, ale nigdy tego nie zrobiły.
2. Dzisiejsze środowisko biznesowe i jego wpływ na prawo umów, w tym:
· Technologia (hiperłącza, e-podpisy, e-załączniki) w umowach;
· Wzrastająca ilość transakcji transgranicznych;
· Wzrastająca popularność arbitrażu;
· COVID i jego skutki.
3. Dlaczego odpowiednio zredagowane postanowienia umowy mają znaczenie na długo po jej zawarciu? Zależności pomiędzy brzmieniem tekstu umowy a przyszłym (potencjalnym) sporem sądowym (w tym omówienie Parol Evidence Rule).
4. Najczęstsze błędy (niedookreślenia kluczowych kwestii takich jak okres obowiązywania umowy, zasady rozstrzygania ewentualnych sporów oraz niespójne postanowienia umowne, np. klauzule o ograniczeniu odpowiedzialności, które nieintencjonalnie ograniczają obowiązek wypłaty odszkodowania jednej ze strony umowy) – na konkretnych przykładach.

𝐃𝐳𝐢𝐞𝐧́ 𝟐. 𝐒𝐨𝐛𝐨𝐭𝐚 – 𝐔𝐦𝐨𝐰𝐲 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐜𝐳𝐞 𝐰 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐞 (𝟏𝟒.𝟎𝟎 – 𝟏𝟖.𝟎𝟎)
1. Praktyczne korzyści płynące z używania tzw. plain Legal English (“prostego języka prawniczego”) a minimalizacja ryzyka prawnego.
2. Ograniczanie żargonu prawniczego poprzez używanie plain Legal English – na konkretnych przykładach.
3. Najważniejsze typy postanowień umownych i ich praktyczne użycie, w tym:
✓ No assignment clauses
✓ Binding on successor clauses
✓ Governing law
✓ Invalidity
✓ Venue
✓ Waiver of jury trial
✓ Attorney’s fees
✓ Rules of construction
✓ Merger (or integration) clauses
✓ Modification
✓ Dispute resolution
✓ Force majeure
Wszystkie podane godziny podane są w CET (czas środkowoeuropejski: Berlin/Paryż/Rzym/Praga/Warszawa).

➡️𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐎𝐖𝐄
Jako uczestnik otrzymasz praktyczny zestaw materiałów szkoleniowych – w tym liczne przykładowe klauzule umowne do wykorzystania we własnych umowach.
Otrzymasz także obszerną check-listę kontrolną ułatwiającą proces redagowania umowy oraz satyryczny artykuł prawniczy pana Cohena – “How to Draft a Bad Contract”.

➡️𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙Ą𝐂𝐘
Mark Cohen, J.D., LL.M. jest praktykującym w Boulder (Kolorado) prawnikiem z 38-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w sporządzaniu umów i reprezentacji spółek w toku sporów handlowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu sporządzania umów i używania tzw. plain legal English.
W toku swojej wieloletniej kariery pracował jako prokurator, Air Force Judge Advocate, sędzia miejski w mieście Boulder oraz redaktor i przewodniczący w The Colorado Lawyer. Napisał sześć artykułów dla American Jurisprudence do prestiżowej serii “Proof of Facts”. Jego satyryczny artykuł – “How to Draft a Bad Contract” – został opublikowany w topowych czasopismach prawniczych i był chwalony przez wielu czołowych amerykańskich intelektualistów, w tym profesora Harvardu, Stephena Pinkera.
Uzyskał licencjat z ekonomii w Whitman College oraz tytuł doktora nauk prawnych na University of Colorado w Boulder. Tytuł LL.M. zdobył na Uniwersytecie w Arkansas, gdzie wykładał również Advanced Legal Writing.

✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies.
Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Na życzenie do certyfikatu możemy dołączyć suplement z wykazem treści szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.

➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 579 PLN.
❗ Cena promocyjna (tylko jeśli zarejestrujesz się przed 3 października) to tylko 479 PLN ❗

Link do łatwych płatności elektronicznych i kartowych:
https://buy.stripe.com/cN2g1wd2s0Le4tadSi
➡️ 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐒
Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:
https://forms.gle/tQoq4FVFDZb4SJRE7

To wszystko! Formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.

Ostateczny termin zgłoszeń: 10 października 2022 r.

➡️ 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszystkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki szkolenia, Pani Rity Haluschenko: haluschenko@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy!
Do zobaczenia!