Conference: The right to private life in the Cyber Era

Conference: The right to private life in the Cyber Era

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

[PL, ENG below]:
„Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.” – Europejska Konwencja Praw Człowieka, artykuł 8.
Co znaczy dla obywatela w dobie Internetu prawo do życia prywatnego? W jaki sposób chronisz swoją prywatność, a w jaki sposób robi to za Ciebie prawo? Czy istnieje konflikt między ochroną bezpieczeństwa publicznego a prywatnością? Jakie wyzwania stoją przed prawodawcą w obliczu tych pytań?

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję „The right to private life in the Cyber Era”. Wydarzenie jest częścią projektu Summer ELSA Law School on Digital & Privacy Law in Poznan – dedykowanego studentom prawa z całej Europy.

? KIEDY: 8 lipca 2019 r.
? GDZIE: Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, al. Niepodległości 53
? BEZPŁATNY udział bierny
(Konferencja otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi prywatnością w erze cyfrowej – nie tylko dla osób związanych z prawem)
? teoretycy i praktycy z ośrodków w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Królestwa Niderlandów

Zapraszamy ponadto do wzięcia udziału w KONKURSIE NA ABSTRAKT.
Celem Konferencji jest konfrontacja ze skomplikowanym problemem, mogącym budzić kontrowersje, dlatego zachęcamy uczestników do indywidualnej interpretacji tematu Konferencji, stawiania oryginalnych tez i proponowania innowacyjnych rozwiązań.

Termin wysyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2019 r.
Autor zwycięskiego abstraktu wystąpi na Konferencji w międzynarodowym gronie ekspertów.
Szczegóły w Regulaminie: https://elsa.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Regulamin.pdf

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres mariapiszcz.96@gmail.com lub m.m.cisel@gmail.com

[ENG]
„Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.” – European Convention on Human Rights, article 8.
What does the right to private life mean to us in the Cyber Era? How do you protect your privacy and how does the law do it on your behalf? Is there a conflict between protecting public security and privacy? What challenges do legislators tackle in the face of these questions?

The European Law Students’ Association ELSA Poznan is honoured to invite you to the International Conference „The right to private life in the Cyber Era”. The Conference is a part of a project dedicated to law students from all over Europe – Summer ELSA Law School on Digital & Privacy Law in Poznan, however, it is free and open to the public. Everyone interested in the issue of privacy is welcome to attend.

? WHEN: July 8, 2019
? WHERE: The Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University in Poznan; al. Niepodległości 53
? FREE
? theoreticians and practicioners from the area of law from Poland, the United Kingdom and the Netherlands

We also encourage you to share your point of view and partake in the BEST ABSTRACT COMPETITION.
The aim of the Conference is to confront a complicated, at times controversial problem. We’re looking for individual interpretations of the subject – we encourage all participants to make original arguments and propose innovative solutions.

Deadline for sending applications: June 15, 2019
The winning student or PhD student will present their paper during an expert panel.
You can find more details here: https://elsa.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Regulamin.pdf
(available in English if needed)