Co każdy prawnik powinien wiedzieć o restrukturyzacji?

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Wydarzenie płatne 50 PLN, cała kwota zostanie przekazana na zbiórkę https://www.siepomaga.pl/biznesdlaukrainy

Program

1. Modele postępowań restrukturyzacyjnych.
2. Znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu – cel, ogólne założenia i warunki umożliwiające jego wdrożenie.
3. Otwarcie postępowania i jego przebieg (zarysowanie kluczowych etapów i zdarzeń).
4. Skutki otwarcia postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dłużnika (m.in. omówienie instytucji zawieszenia postępowań egzekucyjnych oraz zakazu wypowiadania kluczowych umów).
5. Rola nadzorcy układu oraz pełnomocników dłużnika; omówienie podziału kompetencji w ramach prawidłowej metodologii prowadzenia postępowania.
6. Przedstawienie wybranych case study z praktyki prelegentów.