Bogactwo narodów Adama Smitha

Bogactwo narodów Adama Smitha

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Czy Adam Smith był protomarksistą?
Na czym polega laborystyczna teoria wartości i jakie niesie ze sobą konsekwencje?
Czy podział pracy jest jedyną przyczyną wzrostu dobrobytu społecznego?
Co ukształtowało myśl Adama Smitha?
Jaki wpływ wywarł Adam Smith na gospodarczy i polityczny ustrój amerykański?
Czy Adam Smith słusznie jest uważany za Ojca Współczesnej Ekonomii?
Czy model „człowieka interesownego”(homo oeconomicus)wytrzymuje krytykę?

Jeśli którekolwiek z podanych wyżej pytań wzbudza Twoje zainteresowanie, koniecznie przyjdź! Jeśli znasz na nie odpowiedzi, tym bardziej zachęcamy do przyjścia! Cenimy sobie niezależność myśli.
Wbrew tytułowi warsztatów będą one dotyczyły szerokiego spektrum dorobku Adama Smitha, a nie wyłącznie samej książki, choć niewątpliwie będziemy posiłkować się fragmentami ze słynnych „Badań nad przyczynami i naturą bogactwa narodów”(oryg.”An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”).

Każdy kto choć raz zetknął się z ekonomią, musiał słyszeć o Adamie Smithie. Mimo, że uważa się go ze teoretyka ekonomii, wypowiadał się on w sposób równie płomienny na tematy prawne i polityczne co ekonomiczne, stąd interdyscyplinarny charakter naszych warsztatów. Swobodna wymiana poglądów gwarantowana.

Język wybranych ekscerptów „Badań” Smith’a to angielski, a zatem praca z tekstem będzie jedną z okazji do uruchomienia swoich szarych komórek. Praca w grupach jak najbardziej wskazana!
Przyjść na warsztaty może każdy – nie dyskryminujemy.

Ochotnicy proszeni są o wypełnienie SUPERkrótkiego formularzu zapisu pod poniższym linkiem :
https://docs.google.com/forms/d/1-wM7nQwyL0ivqpEDX7XaIgCo5EOm1h8xEF9se3KAkL4/edit?usp=drive_web do 5 marca 2019 r.

Nr sali zostanie podany w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.

Do zobaczenia!

* Warsztaty poprowadzi Mikołaj Lewandowski – student III roku na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik webinariów PAAL (Polish-American Academy of Leadership), organizator konferencji naukowych, uczestnik licznych obozów językowych(UK, Włochy, Malta, etc.), wiceprezes Center For American Studies oraz członek Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”