Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej

Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2760106047548461/

 • Data:

  2019-04-12

 • E-mail:

  podsumowanieanaliza@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

opis wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów,a także doktorantów na Ogólnopolską Konferencję pt.,,Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej w ujęciu polityczno -prawnym”.
1 stycznia 1999 roku rząd Jerzego Buzka przeprowadził reformę administracyjną, która wprowadziła nowy ustrój oparty na trójstopniowej strukturze samorządu terytorialnego. Utworzono 308 powiatów ziemskich i 64 miast na prawach powiatu wraz z 16 rządowo -samorządowymi województwami. Reforma wpłynęła nie tylko na zmianę polskiego samorządu, ale również wprowadziła znaczące zmiany w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Jubileuszowe 20 lat istnienia reformy to doskonała okazja do reasumpcji doświadczeń i transformacji zachodzących w samorządzie terytorialnym i administracji publicznej po 1999 roku. Mamy nadzieję, że wystąpienia uczestników, liczne dyskusje i refleksje skłonią do wypracowania propozycji nowych rozwiązań na rzecz efektywności i skuteczności funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Proponowane zagadnienia :
-ustrój jednostek samorządu terytorialnego
-problemy samorządu terytorialnego
-wpływ wejścia Polski do UE na obraz polskiej samorządności
-demokratyzacja i partycypacja na szczeblu lokalnym
-cyfryzacja administracji
-relacja między władzą centralną, a samorządem terytorialnym
-zmiany w ustawodawstwie krajowym względem samorządu terytorialnego
-instrumenty i determinanty polityki lokalnej
-finanse jednostek samorządu terytorialnego
-zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Pragniemy, aby konferencja była miejscem merytorycznej debaty i wymiany poglądów praktyków i teoretyków prawa, jak i osób zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej administracji publicznej, a także samorządu terytorialnego po 1999 roku.

Do udziału zaproszeni zostali znani i zasłużeni samorządowcy oraz specjaliści z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Obok wystąpień merytorycznych zaplanowaną mamy dyskusję z ekspertami.

Przewidujemy możliwość czynnego, jak i biernego uczestnictwa w wydarzeniu.
Koszt udziału w konferencji wynosi 50 zł i obejmuje on czynny udział oraz materiały pokonferencyjne. Udział bierny jest bezpłatny.

Czekamy na Państwa abstrakty ( do 1000 znaków) i propozycje tematów do 25 marca 2019 r.
Rejestracja możliwa jest poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeSpuf5Ik5dkmQG-bmJ_sL_dV7zWt7ipmLbdVaCa1k6KthHHg%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url%26fbclid%3DIwAR1Mui79fL6j-GlkM4OD5amwQ4TLVE4uZ-9iMzOEKALQt81xM3odSgnwfRE&h=AT0yTMj7TrS4DypgoITdkovYC1WltCBxaEKxTeNaL49qflEo629Ac2-d8uIPvvGPRKODrYtVPmMIml_tJTvHW5R0-Q_iteUwdLg0_bG_f08r87e8xti4f-95Ep_1k7Ns6bzG