American Law, Culture and Psychology

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Center For American Studies, mamy zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „American Law, Culture & Psychology”.

Celem konferencji jest w szczególności wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, a także swoich przemyśleń związanych z amerykańskim podejściem do kluczowych dziedzin nauki, takich jak prawo i psychologia, a także do spraw oświatowo – kulturalnych. Mile widziane będą także referaty mające na celu porównanie wpływu działalności Stanów Zjednoczonych na rozwój innych państw. Do wygłoszenia referatów zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu amerykańskiego prawa, psychologii oraz kultury.

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2020 roku przy pomocy platformy Microsoft Teams.